Blog Image

Arnout Gischler

Het Midden Oosten meer dan Nu – 181

Midden Oosten Posted on do, mei 20, 2021 19:30:34

Tot de laatste dagen hoor ik de verbijsterende verhalen over het lot van de Palestijnen in de Zionistische regio. Welnu, laat mij jullie overtuigen dat het juist aankondigingen zijn voor de onherroepelijke zelfbewustwording van het Midden-Oosten. Luister naar de accenten daar van oordeelsvermogen.

Waar ligt momenteel het zwaarwichtigste belang van militair ingrijpen?
Bij en in Netanyahu. Cru gezegd houdt het hem buiten gevangenis, maar het impliceert een eens-en-voor-al uitroeien van de Iraanse atoombom.

Waar ligt momenteel het grootste belang militair ingrijpen te voorkomen?
In en bij de miljarden investeringen in het toerisme van de Emiraten

Welk belang weegt momenteel zwaarder in de internationale diplomatie?
Ongetwijfeld het laatste

Waarom?
Omdat de hele Veiligheidsraad bezig is het oude Obama verdrag tot een atoombom-loos Iran te herstellen met als duidelijke dwarsligger Israël.

Hoe zijn USA veto’s in de Gaza Veiligheidsraad intenties daarin te verstaan?
Om zonder direct ingrijpen in de vorming van een nieuw kabinet toch Israël mee te slepen in de tijdgeest van verzoening. 

Zal dat lukken?
Ongetwijfeld. Het Zionisme heeft zijn langste tijd gehad en de nieuwe   moslimvrienden van Israël in de hele Arabische wereld zullen niet anders tolereren.

Zal dit alle brandhaarden in de regio doven.?
Natuurlijk niet. Maar met Iran weer terug in een hersteld Obama verdrag zal het Iraanse Shi’itische imperialisme stappen terug moeten doen zowel in Yemen als in Libanees Hezbollah.

Daarom! Geef het Midden-Oosten de tijd.

En een groet van een voorlopig meer huiselijke ArnoutHet Midden Oosten meer dan Nu – 180

Uncategorised Posted on di, maart 16, 2021 10:18:38

Eindelijk goed nieuws uit Libya (in vervolg op mijn blogs 161 t/m 165)

Enkele dagen geleden, 13 maart, heeft de UNSC (Verenigde Naties Veiligheidsraad) UNANIEM  besloten tot vredesstappen i.z. Libya.

 De jarenlange  opstand van de zelfbenoemde generaal Haftar, met hulp van Rusland, Egypte, Emiraten en met consent van Macron en Trump, en het leger van het door Verenigde Naties erkende Libya, militair gesteund door Turkije,  houden elkaar al een jaar lang gevangen in een  front van Sirte tot  aan de  oliebronnen in het zuiden: uitzichtloos militair, economisch  en financieel.

Daarvan heeft de Veiligheidsraad weten te profiteren om de partijen tot elkaar te brengen. Het resultaat in uitzonderlijke unanimiteit van alle leden van de  Veiligheidsraad is in hoofdzaak:

  • reorganisatie van het “Government  of National Accord” in Tripoli;
  • gespreksbereidheid van de kant van de kant van Haftar;
  • onmiddellijke terugtrekking van alle buitenlandse militairen en huurtroepen uit Libya;
  • naleving van het “wapen embargo” vastgesteld voor Libya.
  • algemene landelijke verkiezingen  a.s. december.

De Veiligheidsraad heeft toezicht toegezegd bij de nakoming van deze besluiten en voor de verkiezingen in december a.s.

Ik hope dat hiermee deze 10 jaar steeds weer opvlammende brandhaard in het Midden Oosten voorgoed gedoofd kan worden, Arnout Het Midden Oosten meer dan Nu – 179

Uncategorised Posted on di, maart 09, 2021 16:11:57

Israël beweert dat de geniepige aanvallen op USA militaire steunpunten in Iraq en op het Israëlische vrachtschip bij Dubai veroorzaakt zijn door Iran. Door Iran wordt dit ontkend. 

Met deze beschuldiging beoogt Israël de wereld ervan te overtuigen dat alleen drastisch militaire tegenmaatregelen kunnen voorkomen dat het Iraanse Shi’itische imperialisme de onrust in het Midden Oosten blijft aanwakkeren.

De Emiraten wier toeristische investeringen geen militaire dreigingen kunnen riskeren doen er alles aan om het vredesproces onder leiding van Qatar te redden. 

Samen met de internationale intentie om Iran weer aan boord te krijgen in het internationale atoom verdrag, lijkt het onwaarschijnlijk dat Iran een evenzeer gewenst herstel zou riskeren door zinloze daden van agressie waarvan het beschuldigd wordt. 

Ook Biden heeft laten weten vooralsnog geen tegenactie te overwegen zonder duidelijke bewijzen. 

Laten wij hopen dat die bewijzen met de aanstaande verkiezingen in Israël misschien alweer verdwijnen.

ArnoutHet Midden Oosten meer dan Nu – 178

Uncategorised Posted on za, februari 13, 2021 22:39:30

De US National Security Advisor, Jake Sullivan en de US Special Representative for Iran, Robert Malley hebben samen de taak gekregen Iran weer binnenboord te halen en wel met hulp van de Europese Unie EN van  QATAR.

Voor het initiatief van Sheich Moh. bin Abdulrahman al Thani van Qatar zelfs een speciaal dankwoord van het hoofd US Central Command Gen. K. McKenzie. 

Het kan niet formeler en hulpvaardiger en het ziet er dan ook naar uit dat we van dit tweetal voorlopig niks opzienbarends zullen mogen verwachten. Dus geen verzachting van de Trump sancties op Iran en geen toezeggingen zonder een eerste positieve stap van Iran. 

Daarmee blijft Iran weer zuinig en liet het voorlopig bij een woordje van Iran’s top diplomaat Moh. Javad Zarif die het Qatarese initiatief heeft verwelkomd.

Daarmee blijft het in de Arabische handen van Qatar. Bravo!

ArnoutHet Midden Oosten meer dan Nu – 177

Uncategorised Posted on wo, januari 20, 2021 21:13:08

Ook het nieuwe Midden-Oosten is begonnen. Sneller en drastischer dan ik vermoedde en wel langs de lijnen als geschetst in mijn blogs 172 & 174  

In 172 prees ik Jared Kushner voor de vrede die hij wist te bereiken tussen Israël en de Arabische landen.

In 174 bleek ook Qatar weer welkom zich hierbij aan te sluiten met de consequentie dat Qatar’s bondgenoot Iran automatisch meegezogen werd. 

Daarmee echter kwam Jared’s intentie dat Netanyahu’s Israël het lot van Iran in handen zou krijgen in het geding en groeide naar twijfel toen Trump’s invloed taande.

Eergisteren heeft Qatar zijn nieuwe mede Arabische bondgenoten opgeroepen nu allereerst vrede te sluiten met Iran. Daarbij weet Qatar zich gesteund door de Emiraten, Kuwait en Turkije en de Arabische vox populi.

Daarmee is het lot definitief overgegaan in handen van de Arabische landen. Hun innige omHALSing door Israël en het definitieve einde van Trump’s steun laten Netanyahu geen andere keuze dan zich neer te leggen bij het nieuwe Midden-Oosten initiatief dat ook op medewerking van Europa en Biden’s USA mag rekenen.

Tot een volgende keer, ArnoutHet Midden Oosten meer dan Nu – 176

Uncategorised Posted on ma, januari 18, 2021 12:50:01

Grote hoeveelheden oorlogsmateriaal werden de laatste weken door Trumps Pentagon ingevlogen op de US militaire basis in Bahrein.

Inmiddels heeft Netanyahu via zijn vrienden in het Pentagon vernomen dat de Trump Administration zo in de knel is gekomen dat van een inzet hiervan geen sprake meer kan zijn.

Toen heeft Netanyahu gemeend de nog maar korte diplomatieke luwte niet ongebruikt voorbij te laten gaan en voerde woensdagmorgen zware luchtaanvallen uit op Iraanse doelen in oost Syrië, waarbij o.a 5 doden vielen.

Iran heeft zich in vergelding kunnen beheersen vertrouwend op een soepeler Biden beleid, zoals ook weer getoond in Bidens benoeming van William Burns als hoofd van CIA. Burns was Undersecretary of State onder Obama, nauw betrokken bij diens onderhandelingen met Iran, en waarschuwde toen al voor Netanyahu’s manipulaties. 

Voor Netanyahu was dit waarschijnlijk een laatste kans om Iran flink dwars te zitten zonder zelf enig risico te lopen, behalve dan dat hij er bij de nieuwe Biden Administration uit ligt.

Tot een volgende keer in een nieuw tijdperk.   ArnoutHet Midden Oosten meer dan Nu – 175

Uncategorised Posted on ma, januari 04, 2021 16:57:57

Het wanhopige achterhoedegevecht dat Trunp levert voor zijn voortbestaan als president krijgt nog even een griezelig tintje. Niet dat het reële kans biedt, maar het scenario vindt plaatst het in het Midden Oosten. Vandaar dat ik het vermeld.

Daar leeft nog een wanhopige illusie dat radicale uitschakeling van Iran als atoommacht de enige oplossing biedt voor een voortbestaan van Mohamed bin Salmaan’s Saudië en Netanyahu’s Israël. Met de voorbereidingen daartoe bieden zij Trump ondersteuning.

Die heeft dit naarstig aangegrepen om de nieuwe Pentagon-top (Trump keuze) deze dreiging te doen bevestigen en daartoe passende maatregelen te nemen, zoals o.a. het inderhaast doen overvliegen van atoombommenwerpers. 

Om dit te motiveren verwacht de militaire Trump-top een Iraanse revanche voor de Israëlisch-USA eliminatie van de Iraanse atoomgeleerde precies een jaar geleden.

Hoewel Biden en zijn administratie nog steeds geen toegang hebben tot het Pentagon sijpelen er voldoende gegevens door naar hen en de Senaat van US veiligheidsdeskundigen die deze hetze ontkennen. Zij wijzen erop dat Iran er juist alles aan doet om niet in de verraderlijke uitdagingen betrokken te worden nu een soepeler verhouding met de nieuwe Biden Administration gloort.

Gelukkig is de Senaat voorbereid, gerechtigd en in staat in te grijpen indien nodig. Dus ik verwacht dat dit doemscenario aan ons voorbij zal gaan.                         

ArnoutHet Midden Oosten Meer dan Nu No. 174

Uncategorised Posted on wo, december 02, 2020 12:38:20

De laatste paar weken is de Trump-Administratie druk in de weer om de situatie in het M.O. zo ondoorzichtig mogelijk te maken:

de US aircraft carrier groep van de nuclelaire USS Nimitz in de regio, 

de moord op de Iraanse kerngeleerde,

en Pompeo en Jared Kushner als  haar belangrijkste zendelingen.                  

Dit alles misschien zelfs met de hoop dat “heel toevallig” een oorlogje uitbreekt die dan explosief om zich heen zou grijpen. De reddingsboei voor Netanyahu en Trump.

Ik zie gelukkig optimistischer perspectieven.

Het M.O. is zich aan ‘t herstellen van de Trump warwinkel.

Dit is het duidelijkst zichtbaar in Saudi Arabië. Daar jammert de oude koning Salmaan dat Iran de boosdoener is van alles. Netanyahu overlegt met de zoon van de koning, Moh Bin Salmaan. Dit wordt ontkend door de  Saudi minister B.Z., prins Faisal bin Farhan, die  bovendien aankondigt dat de ruzie met Qatar weldra afgelopen zal zijn.

Dat betekent dat een schaduw-regiem in chaotische Saudië bezig is de banden met Qatar te herstellen. En dat betekent dat het aftandse Saudi Arabië zich zal moeten schikken naar het ontstane  diplomatieke overwicht van de Emiraten. Die zijn allang bezig Qatar weer op te nemen in hun vredesstreven om hun toeristische investeringen te redden.

Met Qatar worden automatisch Iran en Turkije meegetrokken in het overleg. Immers Iran deelt met Qatar de grote gasbel onder de Perzische Golf en met het Turkse garnizoen in Qatar geniet het zijn militaire onafhankelijkheid.

Kortom diplomatieke  bewegingen die noch Pompeo, noch Kushner, noch Netanyahu meer kan tegenhouden.

En hopelijk neemt een eigen Midden Oosterse diplomatie langzamerhand zelf weer het heft in eigen handen.   

Tot een volgende keer.     Arnout.Volgende »