De laatste paar weken is de Trump-Administratie druk in de weer om de situatie in het M.O. zo ondoorzichtig mogelijk te maken:

de US aircraft carrier groep van de nuclelaire USS Nimitz in de regio, 

de moord op de Iraanse kerngeleerde,

en Pompeo en Jared Kushner als  haar belangrijkste zendelingen.                  

Dit alles misschien zelfs met de hoop dat “heel toevallig” een oorlogje uitbreekt die dan explosief om zich heen zou grijpen. De reddingsboei voor Netanyahu en Trump.

Ik zie gelukkig optimistischer perspectieven.

Het M.O. is zich aan ‘t herstellen van de Trump warwinkel.

Dit is het duidelijkst zichtbaar in Saudi Arabië. Daar jammert de oude koning Salmaan dat Iran de boosdoener is van alles. Netanyahu overlegt met de zoon van de koning, Moh Bin Salmaan. Dit wordt ontkend door de  Saudi minister B.Z., prins Faisal bin Farhan, die  bovendien aankondigt dat de ruzie met Qatar weldra afgelopen zal zijn.

Dat betekent dat een schaduw-regiem in chaotische Saudië bezig is de banden met Qatar te herstellen. En dat betekent dat het aftandse Saudi Arabië zich zal moeten schikken naar het ontstane  diplomatieke overwicht van de Emiraten. Die zijn allang bezig Qatar weer op te nemen in hun vredesstreven om hun toeristische investeringen te redden.

Met Qatar worden automatisch Iran en Turkije meegetrokken in het overleg. Immers Iran deelt met Qatar de grote gasbel onder de Perzische Golf en met het Turkse garnizoen in Qatar geniet het zijn militaire onafhankelijkheid.

Kortom diplomatieke  bewegingen die noch Pompeo, noch Kushner, noch Netanyahu meer kan tegenhouden.

En hopelijk neemt een eigen Midden Oosterse diplomatie langzamerhand zelf weer het heft in eigen handen.   

Tot een volgende keer.     Arnout.