Grote hoeveelheden oorlogsmateriaal werden de laatste weken door Trumps Pentagon ingevlogen op de US militaire basis in Bahrein.

Inmiddels heeft Netanyahu via zijn vrienden in het Pentagon vernomen dat de Trump Administration zo in de knel is gekomen dat van een inzet hiervan geen sprake meer kan zijn.

Toen heeft Netanyahu gemeend de nog maar korte diplomatieke luwte niet ongebruikt voorbij te laten gaan en voerde woensdagmorgen zware luchtaanvallen uit op Iraanse doelen in oost Syrië, waarbij o.a 5 doden vielen.

Iran heeft zich in vergelding kunnen beheersen vertrouwend op een soepeler Biden beleid, zoals ook weer getoond in Bidens benoeming van William Burns als hoofd van CIA. Burns was Undersecretary of State onder Obama, nauw betrokken bij diens onderhandelingen met Iran, en waarschuwde toen al voor Netanyahu’s manipulaties. 

Voor Netanyahu was dit waarschijnlijk een laatste kans om Iran flink dwars te zitten zonder zelf enig risico te lopen, behalve dan dat hij er bij de nieuwe Biden Administration uit ligt.

Tot een volgende keer in een nieuw tijdperk.   Arnout