Blog Image

Arnout Gischler

Het Midden Oosten méér dan NU (146)

Uncategorised Posted on wo, september 04, 2019 20:36:46

Waar zoveel wereldproblemen de komende twee weken convergeren in een trechter van brandhaarden kunnen wij zwaar weer verwachten.

Het pad van de orkaan Dorian moge dan hopelijk de kust van Florida zelf iets minder raken dan voorzien, de Bahama’s geven wel het meest aanschouwelijke beeld van een onafwendbare bedreiging.

De andere bedreigingen zijn van menselijke makelij die, afhankelijk van  publiciteit,  de golven van hysterie in de uitzonderlijke concentratie van de komende twee weken veel hoger kunnen opzwepen.

Enkele hiervan wil ik hier kortheidshalve alleen benoemen:

  • de Brexit, waar we Boris Johnson kunnen zien slagen of  mislukken;
  • HongKong, waar het  financieel centrum van het vrije oosten wel of niet stand kan houden;
  • Israël, waar de positie van (Trump’s) Netanyahu  op 17 sept. beslist wordt;
  • de negatieve rente op staatsobligaties die de financiële wereld in angstig onbegrip omknelt.
  • brandhaarden in Z-Amerika, Noord Korea,  Kashmir, Yemen. 
  • Trump, die blijft golfen terwijl USA bevolking dreigt te verdrinken in de golven van Dorian en de handelsoorlog met China.

Voorwaar het zijn geen kleine klappen die we de komende weken kunnen verwachten. Maar waar verouderde systemen de trechter ingeduwd worden spetteren aan de andere kant  verse perspectieven eruit. 

Dus laten wij de moed er in houden.

Tot een volgende keer, ArnoutHet Midden Oosten méér dan NU (145)

Uncategorised Posted on ma, augustus 26, 2019 13:52:14

De persoonlijk door Netanyahu geïnitieerde aanvallen op Iraans doelen in Iraq en Syrië krijgen extra betekenis nu Trump de Midden Oosten politiek heeft losgelaten. Is het daarnaast Netanyahu’s bedoeling hiermee zijn positie in de 17 sept. verkiezingen te versterken, dan mogen wij verdere escalatie in het Israël/Iran geschil verwachten met agressieve steun voor Iran van de Palestijnse Hizbollah in Libanon.

Het bezoek van de Iraanse minister van B.Z  aan de G7 in Biarritz wordt zeker gebruikt om Iraanse terughoudendheid te betrachten in ruil voor sterkere Europese steun tot behoud van het nucleaire verdrag van Iran met de internationale wereld, waaruit Trump zich in mei 2018 heeft teruggetrokken.

Het wordt dan ook hoogste tijd dat Europa zich gaat inzetten voor mogelijke rust in het Midden Oosten, nu de regionale partijen, onder druk van de Israëlische 17 september verkiezingen, elkaar in de haren dreigen te vliegen terwijl zoveel andere internationale herrie-haarden prioriteit claimen.

Tot binnenkort verder, ArnoutHet Midden Oosten méér dan NU (144)

Uncategorised Posted on di, augustus 20, 2019 00:33:21

De meeste economen zeggen dat er geen recessie zal komen” zei Trump laatste zondag in New Jersey. “Maar de rest van de wereld doet het niet zo goed als wij. Onze economie is bij veruit de beste, klaar voor verdere groei zodra de handels knelpunten  achter de rug zijn. Een geweldige toekomst voor USA!”

Maar de laagste groei in China in drie decennia, dreigende recessie in Europa en negatieve signalen vanuit de obligatiemarkt bekruipen Trump wel. Daarbij waarschuwden de top bankiers hem voor de negatieve gevolgen van de handelstarieven.

Toen stelde Trump de laatste tariefdecreten maar uit tot na Kerst en begon dreigende taal richting verkiezingen: “als je niet voor mij stemt dan ga je (democraten) er zelf het eerst aan” En in Manchester, New Hampshire, laatste donderdag. “So whether you love me or hate me, you gotta vote for me.” Zijn medewerkers haakten daar massaal op in met zelfs vinnige kritiek op de Federal Reserve voorzitter Jerome Powell  “dat hij maar eens in de spiegel moest kijken en zich realiseren dat hij de rente te ver en te snel liet oplopen, hetgeen de economie een vol procent groei kostte!”. 

Wat betekent dit alles voor Trumps buitenlandse politiek?

Dat eigenlijk alleen China nog telt.

En wat komt daarvoor in de plaats voor het Midden Oosten?

Niks!

En wat gebeurt er als het misgaat in Hong Kong? 

En als ook Singapore daarin mee gezogen wordt?

En . . . Indonesië?

Tot een volgende keer, ArnoutHet Midden Oosten méér dan NU (143)

Midden Oosten Posted on di, augustus 06, 2019 16:53:12

Nu de financiële wereld zich gaat roeren loopt ook het bestaande politieke wereldklimaat uit de hand. Dit manifesteert zich vooral in het Midden Oosten. Met name in Israël in aanloop naar de verkiezingen van 17 september a.s. Daar constateert men al een algemene aversie tegen de Trump dynastie, die Netanyahu vleugels gaf maar hem vervolgens lelijk in de kou liet staan in zijn haat tegen Iran. 

Netanyahu zal het waarschijnlijk niet meer redden nog eens prime-minister te worden. Zowel Lieberman, rechts   als de nieuwe “modern democratische” positie, links ogen sterker. Daardoor kalven ook Trump’s  andere Arabische verbindingen af.           

De Jordaanse koning besloot  diplomatieke betrekkingen te herstellen met Qatar, de grote vijand van de GCC. 

De Emiraten besloten hun troepen terug te trekken uit Yemen en Saudi Arabië alleen achter te laten in die klus. Bovendien stuurden zij een officiële missie naar Teheran voor samenwerking met Iran (de grote vijand van de Saudi’s) tot verbetering van de veiligheid in de Golf. Beide stappen tonen een duidelijke afscheid van een imago dat hun toeristische ambities belemmert.

Waar Trump al belaagd wordt door hordes democratische advocaten en  een nu escalerende handels/financiële oorlog met China/Rusland houdt hij steeds minder tijd over voor constructief denkwerk. De Saudi kroonprins en  Jared Kushner’s “Deal of the Century” blijven zo verweesd achter.

Met dit alles  kunnen de pretenties van de monoleiders van Iran, Turkije en  Iraq eventjes groeien. Juist zij echter, onvoldoende voorbereid op ook een financiële accent in de escalatie., zullen het flink moeilijk krijgen met de enorme meerderheid in de bevolking van de regio die zij heten te vertegenwoordigen , in miljoenen:

Tot volgende keer, ArnoutHet Midden Oosten méér dan NU (142)

Midden Oosten Posted on di, juli 09, 2019 12:37:18

Met alleen het verwijt ‘chaotisch’ aan het adres van Trump bereiken wij geen helder zicht op de ontwikkelingen in het Midden Oosten.

Daarvoor moeten wij nagaan hoe een goeroe vat kreeg op Trump.
En dat dreigt nu Netanyahu (de goeroe) noodlottig te worden.

Want Netanyahu’s zionistische Israël beleid staat dwars op de tijdgeest.

In USA vond die nog een gretig oor bij de blanke evangelische christenen, die er een goddelijke hand in zagen. Maar nu wordt dat achterhaald door de tijdgeest die met een omvangrijker wereld te doen heeft dan het egocentrisch klerikale denken van de vorige eeuwen toeliet.

Hierbij enkele ontwikkelingen die niet te keren zijn:

= de fanatieke zelfzucht waarmee Netanyahu probeert Israël staande te houden in een vijandig Midden Oosten waarbij zelfs Trump’s dekking de bevolking geen zekerheid biedt;

= de verdeel-en-heers tactiek waarmee Netanyahu nabije en verre buurlanden in het Midden Oosten tegen elkaar opzet, daarbij USA medeplichtig maakt en gelegenheidsvrienden/vijanden een bedreiging worden;

= het “paard” waar Netanyahu op wedt (de Saudi kroonprins MBS) wat hij via Jared Kushner aan Trump verkocht en dat inmiddels de ene miskleun maakt na de andere: de bommen op de Houti’s in Yemen, het afstoten van Qatar uit de GCC, de misgreep in de Palestijnse Autoriteit met Mahmoud Abbas, de mislukte regeringscoup in Libanon met Harari, het schandaal van de moord op Kashjoggshi in het consulaat in Istanbul, de geniepige steun met geld en wapens aan de opstand generaal Haftar in Lybië, de poging tot in stand houden van het generaals regiem in Soedan enz.

= de milieu problemen die via de absolute vervuiling van met name in Gaza en met de kolonialistische vervuiling van de West Bank uiteindelijk Israël zelf bereiken en nu met een crisis van eigen makelij bedreigen: (Al Jaazeera, 5 juli’19: Israel’s ‘environmental crisis’ is of its own making. Israel’s destruction of the environment in Palestinian territories is now threatening Israeli lives.. Ramzy Baroud & Romana Rubeo)

= geschiedenis vervuilende problemen: (Haaretz, 5 juli ’19: Burying the :Nakba: How Israel Systematically Hides Evidence of 1948 Expulsion of Arabs.Since early last decade, Defense Ministry teams have scoured local archives and removed troves of historic documents to conceal proof of the Nakba. Hagar Shezaf)

Welnu dit onder anderen, met in feite bovengenoemde bewoordingen, speelt een rol in het ritueel van de 17 september verkiezingen in Israël, uitgelokt door Netanyahu om de voor hem ongunstig verlopen 9 april verkiezingen te herstellen, weer getracht af te zeggen door Netanyahu, toen de vooruitzichten voor hem alleen maar slechter werden en uiteindelijk hem opgedrongen door een angstige bevolking die genoeg kreeg van Netanyahu’s blunders en vreest voor zijn dan gedwongen samenwerking met de extreem rechtse Lieberman.

Daar tegenover staat de vroegere linkse ministerpresident Ehud Barak die er alles aandoet de “democratische” partijen te verenigen onder zijn leiding en nu van veel kanten, zoasls van Tzipi Livni, steun krijgt.

Zo is de situatie nu en treden er geen verder storende omstandigheden op dan mogen wij verwachten dat e.e.a. ook grote invloed zal hebben op het M.O. beleid van de Trump-Administration.

Tot een volgende keer, ArnoutHet Midden Oosten méér dan NU (142)

Midden Oosten Posted on di, juli 09, 2019 12:36:03

Met alleen het verwijt ‘chaotisch’ aan het adres van Trump bereiken wij geen helder zicht op de ontwikkelingen in het Midden Oosten.

Daarvoor moeten wij nagaan hoe een goeroe vat kreeg op Trump.
En dat dreigt nu Netanyahu (de goeroe) noodlottig te worden.

Want Netanyahu’s zionistische Israël beleid staat dwars op de tijdgeest.

In USA vond die nog een gretig oor bij de blanke evangelische christenen, die er een goddelijke hand in zagen. Maar nu wordt dat achterhaald door de tijdgeest die met een omvangrijker wereld te doen heeft dan het egocentrisch klerikale denken van de vorige eeuwen toeliet.

Hierbij enkele ontwikkelingen die niet te keren zijn:

= de fanatieke zelfzucht waarmee Netanyahu probeert Israël staande te houden in een vijandig Midden Oosten waarbij zelfs Trump’s dekking de bevolking geen zekerheid biedt;

= de verdeel-en-heers tactiek waarmee Netanyahu nabije en verre buurlanden in het Midden Oosten tegen elkaar opzet, daarbij USA medeplichtig maakt en gelegenheidsvrienden/vijanden een bedreiging worden;

= het “paard” waar Netanyahu op wedt (de Saudi kroonprins MBS) wat hij via Jared Kushner aan Trump verkocht en dat inmiddels de ene miskleun maakt na de andere: de bommen op de Houti’s in Yemen, het afstoten van Qatar uit de GCC, de misgreep in de Palestijnse Autoriteit met Mahmoud Abbas, de mislukte regeringscoup in Libanon met Harari, het schandaal van de moord op Kashjoggshi in het consulaat in Istanbul, de geniepige steun met geld en wapens aan de opstand generaal Haftar in Lybië, de poging tot in stand houden van het generaals regiem in Soedan enz.

= de milieu problemen die via de absolute vervuiling van met name in Gaza en met de kolonialistische vervuiling van de West Bank uiteindelijk Israël zelf bereiken en nu met een crisis van eigen makelij bedreigen: (Al Jaazeera, 5 juli’19: Israel’s ‘environmental crisis’ is of its own making. Israel’s destruction of the environment in Palestinian territories is now threatening Israeli lives.. Ramzy Baroud & Romana Rubeo)

= geschiedenis vervuilende problemen: (Haaretz, 5 juli ’19: Burying the :Nakba: How Israel Systematically Hides Evidence of 1948 Expulsion of Arabs.Since early last decade, Defense Ministry teams have scoured local archives and removed troves of historic documents to conceal proof of the Nakba. Hagar Shezaf)

Welnu dit onder anderen, met in feite bovengenoemde bewoordingen, speelt een rol in het ritueel van de 17 september verkiezingen in Israël, uitgelokt door Netanyahu om de voor hem ongunstig verlopen 9 april verkiezingen te herstellen, weer getracht af te zeggen door Netanyahu, toen de vooruitzichten voor hem alleen maar slechter werden en uiteindelijk hem opgedrongen door een angstige bevolking die genoeg kreeg van Netanyahu’s blunders en vreest voor zijn dan gedwongen samenwerking met de extreem rechtse Lieberman.

Daar tegenover staat de vroegere linkse ministerpresident Ehud Barak die er alles aandoet de “democratische” partijen te verenigen onder zijn leiding en nu van veel kanten, zoasls van Tzipi Livni, steun krijgt.

Zo is de situatie nu en treden er geen verder storende omstandigheden op dan mogen wij verwachten dat e.e.a. ook grote invloed zal hebben op het M.O. beleid van de Trump-Administration.

Tot een volgende keer, ArnoutHet Midden Oosten méér dan NU (141)

Midden Oosten Posted on zo, juni 23, 2019 20:30:58

Het Midden Oosten méér dan NU (141)

Bijna had John Bolton, Trumps top security advisor, gelijk gekregen. De airforce was al opgestegen en, zoals de president het zelf had gezegd, “cocked and loaded” (er helemaal klaar voor) om Iran een flink pak slaag te geven als straf voor het neerhalen van een peperdure US militaire`drone.

Maar tien minuten later blies Trump het af omdat hij niet overtuigd was dat dit de schuld was van de hoogste Iraanse autoriteiten.

Zelfs Fox News was verbaasd. Immers: dit was toch geen nieuws van het laatste moment en reeds uitvoerig besproken en waar bleef Pompeo?

Hioe dan ook, het veroorzaakte weer chaos: een verloochening van zijn anti Iran retoriek, een klap in ’t gezicht van Bolton, een einde aan de illusies van Netanyahu . . .?

Zijn wispelturigheid kennende weten wij dat het kan verkeren. Maar voor de korte termijn is het een radikale kentering in de perspectieven van het Midden Oosten, die Netanyahu noodlottig kan worden, Iran alleen maar overtuigender maakt, zoals in haar pertinente ontkenning van de pleisterbommen (blog 140) en de GCC (Saudi Arbië en de Emiraten) beangstigt.Het Midden Oosten méér dan NU (140)

Midden Oosten Posted on za, juni 15, 2019 10:20:48

Ter verduidelijking van de hierondervolgende zin uit
blog 139

Nu geeft
de
US een video vrij die laat zien hoe
Iran een niet geëxplodeerde kleefbom van de tankerwand verwijdert
van een van de
tankers die daar nu zonder bemanning ronddobbert vlak bij de Perzische kust.

Tot een volgende keer ArnoutVolgende »