Blog Image

Arnout Gischler

Het Midden Oosten meer dan Nu – 181

Midden Oosten Posted on do, mei 20, 2021 19:30:34

Tot de laatste dagen hoor ik de verbijsterende verhalen over het lot van de Palestijnen in de Zionistische regio. Welnu, laat mij jullie overtuigen dat het juist aankondigingen zijn voor de onherroepelijke zelfbewustwording van het Midden-Oosten. Luister naar de accenten daar van oordeelsvermogen.

Waar ligt momenteel het zwaarwichtigste belang van militair ingrijpen?
Bij en in Netanyahu. Cru gezegd houdt het hem buiten gevangenis, maar het impliceert een eens-en-voor-al uitroeien van de Iraanse atoombom.

Waar ligt momenteel het grootste belang militair ingrijpen te voorkomen?
In en bij de miljarden investeringen in het toerisme van de Emiraten

Welk belang weegt momenteel zwaarder in de internationale diplomatie?
Ongetwijfeld het laatste

Waarom?
Omdat de hele Veiligheidsraad bezig is het oude Obama verdrag tot een atoombom-loos Iran te herstellen met als duidelijke dwarsligger Israël.

Hoe zijn USA veto’s in de Gaza Veiligheidsraad intenties daarin te verstaan?
Om zonder direct ingrijpen in de vorming van een nieuw kabinet toch Israël mee te slepen in de tijdgeest van verzoening. 

Zal dat lukken?
Ongetwijfeld. Het Zionisme heeft zijn langste tijd gehad en de nieuwe   moslimvrienden van Israël in de hele Arabische wereld zullen niet anders tolereren.

Zal dit alle brandhaarden in de regio doven.?
Natuurlijk niet. Maar met Iran weer terug in een hersteld Obama verdrag zal het Iraanse Shi’itische imperialisme stappen terug moeten doen zowel in Yemen als in Libanees Hezbollah.

Daarom! Geef het Midden-Oosten de tijd.

En een groet van een voorlopig meer huiselijke ArnoutHet Midden Oosten meer dan Nu – 170

Midden Oosten Posted on za, september 26, 2020 13:13:44

Het is verrassend hoezeer het Midden-Oosten groeit in internationale belangstelling juist in deze precaire periode vòòr de Amerikaanse verkiezingen verkiezingen. 

Wie daar het meest op de voorgrond treden zijn de UAE, United Arab Emirates. Hun voortvarende prins is Mohammed Bin Zayed(MBZ), mentor van Mohammed Bin Salman(MBS), de kroonprins van Saudi-Arabië. 

Maar MBZ is slimmer dan zijn pupil en schudt hem nu van zich af als mislukt despoot van wat nog maar kortgeleden een grootmacht was in het Midden-Oosten en nu een in Arabische ogen veracht Saudi-Arabië.   Of zoals El Jazeera’s senior political analyst, Marwan Bishara schrijft d.d. 22 sept jl.: The Saudi kingdom is in disarray, its regime utterly disoriented and disrespected throughout the region and beyond.

Nu kan MBZ de belangen van de Emiraten zuiverder zelfstandig wegen en sturen. En dat zijn de belangen van hun grootste na-aardolie investeringen, nl. het toerisme.

Dat UEA toerisme kent als grootste bedreiging het imago van een “terroristisch” Iran dat de Emiraten voor 190O omringt in een straal van niet meer dan 100 km en dat met een simpel bombardement een onherstelbare puinhoop kan maken van Dubai en Abu Dhabi. Een schrik voor het internationale toerisme.

Is deze terroristische dreiging reëel?  Nee! denken de Emiraten. Daarbij worden zij gesteund door de internationale gemeenschap die met uitzondering van USA weigeren Iran te blijven zien als een terroristische staat wanneer de UNSC-sancties per 18 oktober a.s. aflopen. De UAE houden overigens al lang frequent contact met de Ayatollahs in Iran.

Voor Israël is Iran echter de gevaarlijkste vijand. En de sluipende toenadering van de UAE tot Iran zou nooit zo openlijk beleden kunnen worden als niet eerst Netanyahu en Trump hierin gekend zouden worden.

Daarbij kwam de handreiking van Jared Kushner als geroepen. Die had de bedoeling zijn schoonvader de Nobelprijs van de eeuw te bezorgen en Netanyahu in het zadel te houden met een breed Israëlisch-Arabisch vredesgebaar.  Maar de resultaten zouden er wel eens heel anders uit kunnen zien: een Israël dat steeds moeilijker tegen de wensen van zijn dure Arabische vrienden een eigen Iran politiek kan volgen. En zelfs de onderdrukking kan volhouden van zijn Palestijnse buren/onderdanen. 

Want voor de Arabische Liga blijven de UAE verzekeren dat ze de Palestijnen nooit in de steek zullen laten en blijven hameren op een twee staten oplossing met Israël terug naar de grenzen van 1967.

Ook dat zullen we nog maar moeten zien, ArnoutHet Midden-Oosten meer dan Nu – 169 Libanon extra

Libanon, Midden Oosten Posted on zo, september 20, 2020 20:32:30

Uit de voorgaande blogs moge duidelijk zijn dat aanzien en vertrouwen aan Libanon verloren is gegaan.

Voor dat vertrouwen is dan een internationale toezichthouder nodig en normaal zouden de verenigde Naties daartoe verwijzen naar de U.N.S.C. Maar deze veiligheidsraad is zo verzwakt dat de druk van tijd en veto’s haar verlammen als het op voortvarendheid aankomt.

Daar wilde Macron het niet op aan laten komen. 

Daarom is Frankrijk als oud mandataris toch weer te hulp gesneld, maar nu als mandator zonder mandaat maar met toezeggingen van internationale donoren en het persoonlijke gezag van Macron.

Hij beloofde dat indien de Libanese politici de lang achterstallige hervormingen zouden weten te herstellen, hij hulp zou mobiliseren op de internationale donorconferentie in oktober a.s. voor de miljarden die nodig zijn na de enorme amoniumnitraat explosie in Beirut.

Gelukkig was zijn gezag en de nood in het land groot genoeg om de Libanezen daartoe te paaien.

In de majestueuze en gelukkig onbeschadigde Franse ambassade in Beirut heeft hij de Libanese toppolitici opgetrommeld om te horen of zij in principe bereid waren naar de eisen van potentiële donoren te luisteren. 

Met uitzondering van één Maroniet deden ze dat allemaal, zelfs van de kant van de Hezbollah. 

Het hele pakket van noden, eisen, streefdata, plus grondwetsherziening dat Macron presenteerde is te veel om hier te vermelden (ongeveer 5x A4)

Voor wie het wil hebben kan ik het individueel toesturen op verzoek. Laat maar weten via gischleralkemade@upcmail.nl

Een nieuwe minister-president was al gevonden: uiteraard zoals altijd een Sunniet moslim: Mustapha Adib, tot dan ambassadeur van Libanon in Duitsland, 

Voor de controle op het door Macron opgelegde “pakket” kreeg hij als eerste zware taak om binnen 14 dagen (die 15/9 afliepen) een kabinet te vormen. 

Helaas is Adib daar niet in geslaagd.

De Libanese Shyieten, verwant aan de Shyitische ayatollahs van Iran en dus ook gelieerd aan de door Iran gesteunde Palestijns Libanese Hezbollah partij ligt dwars. Zij wil behalve defensie ook de portefeuille van Financiën in het nieuwe kabinet Mustapha Adib.

Hiermee dreigt het hele Macron plan te mislukken. Maar de internationale consequenties zijn zo enorm dat we de volgende bijkomstigheid in het oog moeten houden.

Op 18 oktober a.s. stopt het wapenembargo op Iran, NSC Resolution 2231. Trump is fel tegen en probeert sancties tegen Iran voort te zetten. Die kans is hem door de UNSC-president ontnomen na weigering van alle overige UNSC leden incl. Rusland, China, Frankrijk, etc. om een nieuw embargo te willen overwegen. US komt dus geheel geïsoleerd te staan. In elk geval tot de US-verkiezingen 2 nov a.s., waarna Biden toezegde zich bij winst bij de overige landen pro Iran aan te sluiten. Voor de andere landen b.v. Frankrijk een kans om Iran weer te betrekken in regionale problemen van Libanon.

Macron zal dus naar alle waarschijnlijkheid Mustapha Adib de kans geven zijn probleem met de Libanese Shyieten over de Amerikaanse verkiezingen heen te tillen. 

Laten wij het hopen.   ArnoutHet Oosten méér dan NU (151)

Midden Oosten Posted on wo, november 06, 2019 16:05:59

De pers heeft  de laatste tijd een chaotisch rommeltje gemaakt van het Midden Oosten. 

Ik geloof niet dat dat nodig is. Er zijn duidelijke ontwikkelingen die het beeld simpel houden.

Saudi Arabië heeft zijn pretenties grotendeels verloren. Het zoekt een oplossing in Yemen, een vreedzamer beleid inzake Iran, een heroriëntatie op USA en Israël  en internationale  belangstelling voor een aandeeltje in Aramco.  Alles om de sympathie van eigen bevolking en van de geldmarkten  niet te verliezen.

De Emiraten vertrekken met stille trom uit de impasse van Yemen en de GCC (Gulf coöperation Counsil) om hun miljarden investeringen in het toerisme te redden.

Turkije raakt steeds verder verstrikt in financiële zorgen, militaire grenzen, het onderscheid van belagers versus bondgenoten en de Koerden. Die laatsten zouden wel eens spookgeesten voor Turkije kunnen worden zoals de Armeniërs reeds waren.

Israël wacht op Gantz om een einde te maken aan de frustraties van de Netanyahu periode.

Libanon en Iraq geven te kennen dat hun bevolking wars is van  de inmenging van Iran via resp. Hezbollah en het Sjiisme, maar Iran maalt er niet om  in een euforie van diplomatiek overwicht , wat nog wel kan aanhouden zolang Putin dat toelaat. 

President Sisi hoopt dat Egypte uit de focus van de internationale pers kan blijven. Dat zal hem niet lukken.

Een empathische USA wordt in de regio gemist. Dat is dus niet Trump.

We zullen t.z.t. op sommige van deze problemen inzoomen.

ArnoutHet Oosten méér dan NU (149)

Midden Oosten Posted on di, oktober 15, 2019 21:24:49

Het Oosten méér dan NU (149)

Onverwacht voor mij en vele anderen hebben de ontwikkelingen in het Midden-Oosten gezorgd voor internationale belangstelling in de regio met wereldwijde publiciteit, uitvoerige berichtgeving, zorgvuldige analyses en zegjes van alle wereldleiders.

Een gril van Trump leidde tot terugtrekking van alle USA troepen uit het Midden-Oosten met name uit de kwetsbare Koerdische grensdriehoek tussen Turkije, Iraq en Syrië. 

De Turkse Erdogan maakte onmiddellijk ge(mis)bruik van het vacuüm en Turkse troepen trekken het Koerdische gebied binnen.

Aan de gevechtsfronten in Noord Syrië hebben de Koerden de Syrische president Assad aan hun zijde weten te binden. Daar kan Erdogan het nog best moeilijk mee krijgen en de Koerden t.z.t. des te meer.

Rusland laat weten dat zij een confrontatie tussen Turkse en Syrische strijdkrachten absoluut onacceptabel achten.

De Arabische wereld lijkt in shock en doet niets evenals Europa.

Saudi Arabische voelhorens tasten via Pakistan en Iraq vredeskansen af met Iran in navolging van de reeds lopende vredesmissies naar Iran van de Emiraten. 

Toch stuurt Het Pentagon 3000 US-militairen naar Saudi-Arabië. 

Over de GOC (Gulf Cooperation Counsel –Arabische Golfstaten met steun van USA en Israël als tegenwicht tegen Iran) is het gordijn wel gevallen. 

 Karakteristiek voor Trump wijst zijn hele politiek in het Midden-Oosten naar chaos & failliet.  

Zijn aanhanger Netanyahu tracht zich eruit los te maken maar het Netanyahuïsme in Israël brokkelt in gestaag tempo af.         

In eerste instantie slaagde uitdager Gantz er niet in een nieuwe Israëlische regering samen te stellen en ging het mandaat naar Netanyahu die er ook niet in schijnt te slagen. De verwachting is dat nu Gantz weer aan de beurt komt met iets betere kansen. Het alternatief zou betekenen nog weer een (en nu dus tweede herhaling) verkiezing, begin 2020, waarvoor alom bitter weinig enthousiasme.   

Tot een volgende keer, ArnoutHet Midden Oosten méér dan NU (143)

Midden Oosten Posted on di, augustus 06, 2019 16:53:12

Nu de financiële wereld zich gaat roeren loopt ook het bestaande politieke wereldklimaat uit de hand. Dit manifesteert zich vooral in het Midden Oosten. Met name in Israël in aanloop naar de verkiezingen van 17 september a.s. Daar constateert men al een algemene aversie tegen de Trump dynastie, die Netanyahu vleugels gaf maar hem vervolgens lelijk in de kou liet staan in zijn haat tegen Iran. 

Netanyahu zal het waarschijnlijk niet meer redden nog eens prime-minister te worden. Zowel Lieberman, rechts   als de nieuwe “modern democratische” positie, links ogen sterker. Daardoor kalven ook Trump’s  andere Arabische verbindingen af.           

De Jordaanse koning besloot  diplomatieke betrekkingen te herstellen met Qatar, de grote vijand van de GCC. 

De Emiraten besloten hun troepen terug te trekken uit Yemen en Saudi Arabië alleen achter te laten in die klus. Bovendien stuurden zij een officiële missie naar Teheran voor samenwerking met Iran (de grote vijand van de Saudi’s) tot verbetering van de veiligheid in de Golf. Beide stappen tonen een duidelijke afscheid van een imago dat hun toeristische ambities belemmert.

Waar Trump al belaagd wordt door hordes democratische advocaten en  een nu escalerende handels/financiële oorlog met China/Rusland houdt hij steeds minder tijd over voor constructief denkwerk. De Saudi kroonprins en  Jared Kushner’s “Deal of the Century” blijven zo verweesd achter.

Met dit alles  kunnen de pretenties van de monoleiders van Iran, Turkije en  Iraq eventjes groeien. Juist zij echter, onvoldoende voorbereid op ook een financiële accent in de escalatie., zullen het flink moeilijk krijgen met de enorme meerderheid in de bevolking van de regio die zij heten te vertegenwoordigen , in miljoenen:

Tot volgende keer, ArnoutHet Midden Oosten méér dan NU (142)

Midden Oosten Posted on di, juli 09, 2019 12:37:18

Met alleen het verwijt ‘chaotisch’ aan het adres van Trump bereiken wij geen helder zicht op de ontwikkelingen in het Midden Oosten.

Daarvoor moeten wij nagaan hoe een goeroe vat kreeg op Trump.
En dat dreigt nu Netanyahu (de goeroe) noodlottig te worden.

Want Netanyahu’s zionistische Israël beleid staat dwars op de tijdgeest.

In USA vond die nog een gretig oor bij de blanke evangelische christenen, die er een goddelijke hand in zagen. Maar nu wordt dat achterhaald door de tijdgeest die met een omvangrijker wereld te doen heeft dan het egocentrisch klerikale denken van de vorige eeuwen toeliet.

Hierbij enkele ontwikkelingen die niet te keren zijn:

= de fanatieke zelfzucht waarmee Netanyahu probeert Israël staande te houden in een vijandig Midden Oosten waarbij zelfs Trump’s dekking de bevolking geen zekerheid biedt;

= de verdeel-en-heers tactiek waarmee Netanyahu nabije en verre buurlanden in het Midden Oosten tegen elkaar opzet, daarbij USA medeplichtig maakt en gelegenheidsvrienden/vijanden een bedreiging worden;

= het “paard” waar Netanyahu op wedt (de Saudi kroonprins MBS) wat hij via Jared Kushner aan Trump verkocht en dat inmiddels de ene miskleun maakt na de andere: de bommen op de Houti’s in Yemen, het afstoten van Qatar uit de GCC, de misgreep in de Palestijnse Autoriteit met Mahmoud Abbas, de mislukte regeringscoup in Libanon met Harari, het schandaal van de moord op Kashjoggshi in het consulaat in Istanbul, de geniepige steun met geld en wapens aan de opstand generaal Haftar in Lybië, de poging tot in stand houden van het generaals regiem in Soedan enz.

= de milieu problemen die via de absolute vervuiling van met name in Gaza en met de kolonialistische vervuiling van de West Bank uiteindelijk Israël zelf bereiken en nu met een crisis van eigen makelij bedreigen: (Al Jaazeera, 5 juli’19: Israel’s ‘environmental crisis’ is of its own making. Israel’s destruction of the environment in Palestinian territories is now threatening Israeli lives.. Ramzy Baroud & Romana Rubeo)

= geschiedenis vervuilende problemen: (Haaretz, 5 juli ’19: Burying the :Nakba: How Israel Systematically Hides Evidence of 1948 Expulsion of Arabs.Since early last decade, Defense Ministry teams have scoured local archives and removed troves of historic documents to conceal proof of the Nakba. Hagar Shezaf)

Welnu dit onder anderen, met in feite bovengenoemde bewoordingen, speelt een rol in het ritueel van de 17 september verkiezingen in Israël, uitgelokt door Netanyahu om de voor hem ongunstig verlopen 9 april verkiezingen te herstellen, weer getracht af te zeggen door Netanyahu, toen de vooruitzichten voor hem alleen maar slechter werden en uiteindelijk hem opgedrongen door een angstige bevolking die genoeg kreeg van Netanyahu’s blunders en vreest voor zijn dan gedwongen samenwerking met de extreem rechtse Lieberman.

Daar tegenover staat de vroegere linkse ministerpresident Ehud Barak die er alles aandoet de “democratische” partijen te verenigen onder zijn leiding en nu van veel kanten, zoasls van Tzipi Livni, steun krijgt.

Zo is de situatie nu en treden er geen verder storende omstandigheden op dan mogen wij verwachten dat e.e.a. ook grote invloed zal hebben op het M.O. beleid van de Trump-Administration.

Tot een volgende keer, ArnoutHet Midden Oosten méér dan NU (142)

Midden Oosten Posted on di, juli 09, 2019 12:36:03

Met alleen het verwijt ‘chaotisch’ aan het adres van Trump bereiken wij geen helder zicht op de ontwikkelingen in het Midden Oosten.

Daarvoor moeten wij nagaan hoe een goeroe vat kreeg op Trump.
En dat dreigt nu Netanyahu (de goeroe) noodlottig te worden.

Want Netanyahu’s zionistische Israël beleid staat dwars op de tijdgeest.

In USA vond die nog een gretig oor bij de blanke evangelische christenen, die er een goddelijke hand in zagen. Maar nu wordt dat achterhaald door de tijdgeest die met een omvangrijker wereld te doen heeft dan het egocentrisch klerikale denken van de vorige eeuwen toeliet.

Hierbij enkele ontwikkelingen die niet te keren zijn:

= de fanatieke zelfzucht waarmee Netanyahu probeert Israël staande te houden in een vijandig Midden Oosten waarbij zelfs Trump’s dekking de bevolking geen zekerheid biedt;

= de verdeel-en-heers tactiek waarmee Netanyahu nabije en verre buurlanden in het Midden Oosten tegen elkaar opzet, daarbij USA medeplichtig maakt en gelegenheidsvrienden/vijanden een bedreiging worden;

= het “paard” waar Netanyahu op wedt (de Saudi kroonprins MBS) wat hij via Jared Kushner aan Trump verkocht en dat inmiddels de ene miskleun maakt na de andere: de bommen op de Houti’s in Yemen, het afstoten van Qatar uit de GCC, de misgreep in de Palestijnse Autoriteit met Mahmoud Abbas, de mislukte regeringscoup in Libanon met Harari, het schandaal van de moord op Kashjoggshi in het consulaat in Istanbul, de geniepige steun met geld en wapens aan de opstand generaal Haftar in Lybië, de poging tot in stand houden van het generaals regiem in Soedan enz.

= de milieu problemen die via de absolute vervuiling van met name in Gaza en met de kolonialistische vervuiling van de West Bank uiteindelijk Israël zelf bereiken en nu met een crisis van eigen makelij bedreigen: (Al Jaazeera, 5 juli’19: Israel’s ‘environmental crisis’ is of its own making. Israel’s destruction of the environment in Palestinian territories is now threatening Israeli lives.. Ramzy Baroud & Romana Rubeo)

= geschiedenis vervuilende problemen: (Haaretz, 5 juli ’19: Burying the :Nakba: How Israel Systematically Hides Evidence of 1948 Expulsion of Arabs.Since early last decade, Defense Ministry teams have scoured local archives and removed troves of historic documents to conceal proof of the Nakba. Hagar Shezaf)

Welnu dit onder anderen, met in feite bovengenoemde bewoordingen, speelt een rol in het ritueel van de 17 september verkiezingen in Israël, uitgelokt door Netanyahu om de voor hem ongunstig verlopen 9 april verkiezingen te herstellen, weer getracht af te zeggen door Netanyahu, toen de vooruitzichten voor hem alleen maar slechter werden en uiteindelijk hem opgedrongen door een angstige bevolking die genoeg kreeg van Netanyahu’s blunders en vreest voor zijn dan gedwongen samenwerking met de extreem rechtse Lieberman.

Daar tegenover staat de vroegere linkse ministerpresident Ehud Barak die er alles aandoet de “democratische” partijen te verenigen onder zijn leiding en nu van veel kanten, zoasls van Tzipi Livni, steun krijgt.

Zo is de situatie nu en treden er geen verder storende omstandigheden op dan mogen wij verwachten dat e.e.a. ook grote invloed zal hebben op het M.O. beleid van de Trump-Administration.

Tot een volgende keer, ArnoutVolgende »