Blog Image

Arnout Gischler

Het Midden Oosten méér dan NU (143)

Midden Oosten Posted on di, augustus 06, 2019 16:53:12

Nu de financiële wereld zich gaat roeren loopt ook het bestaande politieke wereldklimaat uit de hand. Dit manifesteert zich vooral in het Midden Oosten. Met name in Israël in aanloop naar de verkiezingen van 17 september a.s. Daar constateert men al een algemene aversie tegen de Trump dynastie, die Netanyahu vleugels gaf maar hem vervolgens lelijk in de kou liet staan in zijn haat tegen Iran. 

Netanyahu zal het waarschijnlijk niet meer redden nog eens prime-minister te worden. Zowel Lieberman, rechts   als de nieuwe “modern democratische” positie, links ogen sterker. Daardoor kalven ook Trump’s  andere Arabische verbindingen af.           

De Jordaanse koning besloot  diplomatieke betrekkingen te herstellen met Qatar, de grote vijand van de GCC. 

De Emiraten besloten hun troepen terug te trekken uit Yemen en Saudi Arabië alleen achter te laten in die klus. Bovendien stuurden zij een officiële missie naar Teheran voor samenwerking met Iran (de grote vijand van de Saudi’s) tot verbetering van de veiligheid in de Golf. Beide stappen tonen een duidelijke afscheid van een imago dat hun toeristische ambities belemmert.

Waar Trump al belaagd wordt door hordes democratische advocaten en  een nu escalerende handels/financiële oorlog met China/Rusland houdt hij steeds minder tijd over voor constructief denkwerk. De Saudi kroonprins en  Jared Kushner’s “Deal of the Century” blijven zo verweesd achter.

Met dit alles  kunnen de pretenties van de monoleiders van Iran, Turkije en  Iraq eventjes groeien. Juist zij echter, onvoldoende voorbereid op ook een financiële accent in de escalatie., zullen het flink moeilijk krijgen met de enorme meerderheid in de bevolking van de regio die zij heten te vertegenwoordigen , in miljoenen:

Tot volgende keer, ArnoutHet Midden Oosten méér dan NU (142)

Midden Oosten Posted on di, juli 09, 2019 12:37:18

Met alleen het verwijt ‘chaotisch’ aan het adres van Trump bereiken wij geen helder zicht op de ontwikkelingen in het Midden Oosten.

Daarvoor moeten wij nagaan hoe een goeroe vat kreeg op Trump.
En dat dreigt nu Netanyahu (de goeroe) noodlottig te worden.

Want Netanyahu’s zionistische Israël beleid staat dwars op de tijdgeest.

In USA vond die nog een gretig oor bij de blanke evangelische christenen, die er een goddelijke hand in zagen. Maar nu wordt dat achterhaald door de tijdgeest die met een omvangrijker wereld te doen heeft dan het egocentrisch klerikale denken van de vorige eeuwen toeliet.

Hierbij enkele ontwikkelingen die niet te keren zijn:

= de fanatieke zelfzucht waarmee Netanyahu probeert Israël staande te houden in een vijandig Midden Oosten waarbij zelfs Trump’s dekking de bevolking geen zekerheid biedt;

= de verdeel-en-heers tactiek waarmee Netanyahu nabije en verre buurlanden in het Midden Oosten tegen elkaar opzet, daarbij USA medeplichtig maakt en gelegenheidsvrienden/vijanden een bedreiging worden;

= het “paard” waar Netanyahu op wedt (de Saudi kroonprins MBS) wat hij via Jared Kushner aan Trump verkocht en dat inmiddels de ene miskleun maakt na de andere: de bommen op de Houti’s in Yemen, het afstoten van Qatar uit de GCC, de misgreep in de Palestijnse Autoriteit met Mahmoud Abbas, de mislukte regeringscoup in Libanon met Harari, het schandaal van de moord op Kashjoggshi in het consulaat in Istanbul, de geniepige steun met geld en wapens aan de opstand generaal Haftar in Lybië, de poging tot in stand houden van het generaals regiem in Soedan enz.

= de milieu problemen die via de absolute vervuiling van met name in Gaza en met de kolonialistische vervuiling van de West Bank uiteindelijk Israël zelf bereiken en nu met een crisis van eigen makelij bedreigen: (Al Jaazeera, 5 juli’19: Israel’s ‘environmental crisis’ is of its own making. Israel’s destruction of the environment in Palestinian territories is now threatening Israeli lives.. Ramzy Baroud & Romana Rubeo)

= geschiedenis vervuilende problemen: (Haaretz, 5 juli ’19: Burying the :Nakba: How Israel Systematically Hides Evidence of 1948 Expulsion of Arabs.Since early last decade, Defense Ministry teams have scoured local archives and removed troves of historic documents to conceal proof of the Nakba. Hagar Shezaf)

Welnu dit onder anderen, met in feite bovengenoemde bewoordingen, speelt een rol in het ritueel van de 17 september verkiezingen in Israël, uitgelokt door Netanyahu om de voor hem ongunstig verlopen 9 april verkiezingen te herstellen, weer getracht af te zeggen door Netanyahu, toen de vooruitzichten voor hem alleen maar slechter werden en uiteindelijk hem opgedrongen door een angstige bevolking die genoeg kreeg van Netanyahu’s blunders en vreest voor zijn dan gedwongen samenwerking met de extreem rechtse Lieberman.

Daar tegenover staat de vroegere linkse ministerpresident Ehud Barak die er alles aandoet de “democratische” partijen te verenigen onder zijn leiding en nu van veel kanten, zoasls van Tzipi Livni, steun krijgt.

Zo is de situatie nu en treden er geen verder storende omstandigheden op dan mogen wij verwachten dat e.e.a. ook grote invloed zal hebben op het M.O. beleid van de Trump-Administration.

Tot een volgende keer, ArnoutHet Midden Oosten méér dan NU (142)

Midden Oosten Posted on di, juli 09, 2019 12:36:03

Met alleen het verwijt ‘chaotisch’ aan het adres van Trump bereiken wij geen helder zicht op de ontwikkelingen in het Midden Oosten.

Daarvoor moeten wij nagaan hoe een goeroe vat kreeg op Trump.
En dat dreigt nu Netanyahu (de goeroe) noodlottig te worden.

Want Netanyahu’s zionistische Israël beleid staat dwars op de tijdgeest.

In USA vond die nog een gretig oor bij de blanke evangelische christenen, die er een goddelijke hand in zagen. Maar nu wordt dat achterhaald door de tijdgeest die met een omvangrijker wereld te doen heeft dan het egocentrisch klerikale denken van de vorige eeuwen toeliet.

Hierbij enkele ontwikkelingen die niet te keren zijn:

= de fanatieke zelfzucht waarmee Netanyahu probeert Israël staande te houden in een vijandig Midden Oosten waarbij zelfs Trump’s dekking de bevolking geen zekerheid biedt;

= de verdeel-en-heers tactiek waarmee Netanyahu nabije en verre buurlanden in het Midden Oosten tegen elkaar opzet, daarbij USA medeplichtig maakt en gelegenheidsvrienden/vijanden een bedreiging worden;

= het “paard” waar Netanyahu op wedt (de Saudi kroonprins MBS) wat hij via Jared Kushner aan Trump verkocht en dat inmiddels de ene miskleun maakt na de andere: de bommen op de Houti’s in Yemen, het afstoten van Qatar uit de GCC, de misgreep in de Palestijnse Autoriteit met Mahmoud Abbas, de mislukte regeringscoup in Libanon met Harari, het schandaal van de moord op Kashjoggshi in het consulaat in Istanbul, de geniepige steun met geld en wapens aan de opstand generaal Haftar in Lybië, de poging tot in stand houden van het generaals regiem in Soedan enz.

= de milieu problemen die via de absolute vervuiling van met name in Gaza en met de kolonialistische vervuiling van de West Bank uiteindelijk Israël zelf bereiken en nu met een crisis van eigen makelij bedreigen: (Al Jaazeera, 5 juli’19: Israel’s ‘environmental crisis’ is of its own making. Israel’s destruction of the environment in Palestinian territories is now threatening Israeli lives.. Ramzy Baroud & Romana Rubeo)

= geschiedenis vervuilende problemen: (Haaretz, 5 juli ’19: Burying the :Nakba: How Israel Systematically Hides Evidence of 1948 Expulsion of Arabs.Since early last decade, Defense Ministry teams have scoured local archives and removed troves of historic documents to conceal proof of the Nakba. Hagar Shezaf)

Welnu dit onder anderen, met in feite bovengenoemde bewoordingen, speelt een rol in het ritueel van de 17 september verkiezingen in Israël, uitgelokt door Netanyahu om de voor hem ongunstig verlopen 9 april verkiezingen te herstellen, weer getracht af te zeggen door Netanyahu, toen de vooruitzichten voor hem alleen maar slechter werden en uiteindelijk hem opgedrongen door een angstige bevolking die genoeg kreeg van Netanyahu’s blunders en vreest voor zijn dan gedwongen samenwerking met de extreem rechtse Lieberman.

Daar tegenover staat de vroegere linkse ministerpresident Ehud Barak die er alles aandoet de “democratische” partijen te verenigen onder zijn leiding en nu van veel kanten, zoasls van Tzipi Livni, steun krijgt.

Zo is de situatie nu en treden er geen verder storende omstandigheden op dan mogen wij verwachten dat e.e.a. ook grote invloed zal hebben op het M.O. beleid van de Trump-Administration.

Tot een volgende keer, ArnoutHet Midden Oosten méér dan NU (141)

Midden Oosten Posted on zo, juni 23, 2019 20:30:58

Het Midden Oosten méér dan NU (141)

Bijna had John Bolton, Trumps top security advisor, gelijk gekregen. De airforce was al opgestegen en, zoals de president het zelf had gezegd, “cocked and loaded” (er helemaal klaar voor) om Iran een flink pak slaag te geven als straf voor het neerhalen van een peperdure US militaire`drone.

Maar tien minuten later blies Trump het af omdat hij niet overtuigd was dat dit de schuld was van de hoogste Iraanse autoriteiten.

Zelfs Fox News was verbaasd. Immers: dit was toch geen nieuws van het laatste moment en reeds uitvoerig besproken en waar bleef Pompeo?

Hioe dan ook, het veroorzaakte weer chaos: een verloochening van zijn anti Iran retoriek, een klap in ’t gezicht van Bolton, een einde aan de illusies van Netanyahu . . .?

Zijn wispelturigheid kennende weten wij dat het kan verkeren. Maar voor de korte termijn is het een radikale kentering in de perspectieven van het Midden Oosten, die Netanyahu noodlottig kan worden, Iran alleen maar overtuigender maakt, zoals in haar pertinente ontkenning van de pleisterbommen (blog 140) en de GCC (Saudi Arbië en de Emiraten) beangstigt.Het Midden Oosten méér dan NU (140)

Midden Oosten Posted on za, juni 15, 2019 10:20:48

Ter verduidelijking van de hierondervolgende zin uit
blog 139

Nu geeft
de
US een video vrij die laat zien hoe
Iran een niet geëxplodeerde kleefbom van de tankerwand verwijdert
van een van de
tankers die daar nu zonder bemanning ronddobbert vlak bij de Perzische kust.

Tot een volgende keer ArnoutHet Midden Oosten méér dan NU (139)

Midden Oosten Posted on za, juni 15, 2019 08:38:23

“VS: Iran
valt olietankers aan in de Golf.”
Hiermee gunde
de Nederlandse pers ons een opzienbarende blik in een gebied dat zelden de
voorpagina’s haalt. De US State Secretary Pompeo aarzelde geen moment de
beschuldiging te bevestigen. John Bolton, Trump’s hoogste beveiliging’s
adviseur haalde er nog bewijsmateriaal bij, wat hij t.z.t. zou tonen. Internationale
experts van de drie landen waar de betreffende schepen geregistreerd waren zijn
van oordeel dat de grote deskundigheid die uit de sabotage blijkt verwijst naar
goed getrainde teams die alleen een “staatsorgaan” zich kan veroorloven.
Zij durven echter
geen schuldige aan te wijzen en Iran blijft pertinent ontkennen hier iets mee van
doen te hebben.

Nu geeft
de US een video
vrij die laat zien hoe Iran een niet geëxplodeerde kleefbom van de tankerwand verwijdert.

Met een,
kennelijk militair, klein scheepje (oogt >10 <15m) waarop naar schatting 12 personen, om 4 pm lokale tijd, dus bij klaar daglicht, slaagt een van de mannen, staande op de voorplecht van het bootje, er in het bommetje los te trekken van
de scheepswand. Het bommetje wordt snel in veiligheid gebracht, de man werd
door de toekijkers op de schouders geheven voor de prestatie.

Een poging om stilletjes bewijslast te
verdonkeremanen?

Ik kan me niet
voorstellen, gezien de deskundigheid die de experts registreerden, dat dan een
zo demonstratieve zichtbaarheid zou worden geriskeerd.

Een poging dan
om bewijsmateriaal te vinden?

Daar lijkt het
meer op.

Misschien horen
wij er binnenkort meer over. ArnoutHet Midden Oosten méér dan NU (138)

Midden Oosten Posted on zo, juni 02, 2019 15:56:29

Het gremium
van de drie participanten van de Iter-Arabische conferentie in Mekka , Organisation
of Islamic Conferences (OIC) , de Gulf
Cooperation Council (GCC) en de Arab League heeft bij monde van de Saudi koning Salmaan een
slotverklaring afgegeven die ik jullie niet wil onthouden omdat het een
duidelijk mening geeft over een van de meest omstreden vraagstukken van het
huidige Midden Oosten. Dit bericht bereikte
mij vanmorgen, 2 juni, via El Jazeera:

Political
leaders and heads of state from Islamic nations have condemned countries that
have made the “illegal and irresponsible decision” to recognise
Jerusalem as the
capital of
Israel and urged member countries to take
“appropriate measures” against countries that move their embassies to
Jerusalem, which they said constituted “a serious violation of
international law and international legitimacy”.

In addition the
Saudi
King Mohammed bin Salman told leaders of
the IOC countries gathered at the summit: “The Palestinian cause is the
cornerstone of the works of the Organisation of Islamic Cooperation, and is the
focus of our attention until the brotherly Palestinian people get all their
legitimate rights: “We reaffirm our unequivocal rejection of any measures
that would
prejudice the historical and legal status of Quds [Jerusalem].”

Mijn verkorte vertaling:
de politieke leiders . . . veroordelen
landen die de onverantwoorde beslissing namen Jerusalem als de hoofdstad van
Israël te erkennen en dringen er bij leden-landen op aan passende
maatregelen te nemen tegen wat zij
beschouwen als een schending van het internationale recht.

Daarbij
benadrukt de koning dat: ”De Palestijnse Zaak” de belangrijkste taak en het
brandpunt van de IOC zorg is en blijft totdat het Palestijnse broedervolk al
zijn rechtmatige eisen krijgt ingewilligd. Hij
benadrukt tevens de ondubbelzinnige verwerping van welke maatregelen dan ook die de
historische en wettelijke status van Jerusalem zouden kunnen aantasten.


Tot een volgende keer, ArnoutHet Midden Oosten méér dan NU (137)

Midden Oosten Posted on za, juni 01, 2019 10:04:22

De spanning in het Nabije Oosten groeit onrustbarend.

Te beginnen in Israël
waar Netanyahu’s regeringsformatie mislukte.

Voor hem een grote teleurstelling en extra tegenslag naast de ernstige
aanklachten over fraude en omkoperij die nu de vrije loop krijgen.

Daarnaast dreigt mislukking van Netanyahu-/Trump’s
“Mid-East Deal of the Century” (over de
oplossing van het Israël/Palestina conflict) waarmee Trump’s schoonzoon Jared
Kuthner nu het Midden-Oosten afreist en wereldleiders uitnodigt voor de
initiële presentatie, 25/26 juni in
Bahrain. Er worden grote investeringen in de Palestijnse gebieden in het
vooruitzicht gesteld die het politieke probleem moeten camoufleren. Rusland,
China en de meeste Palestina gezinde landen trokken zich al terug.

Tenslotte Netanyahu’s drang naar een geforceerde oplossing van het Iran
probleem. Die verliest duidelijk “momentum” bij uitstel. Nu, immers, geniet het de steun van John Bolton de U.S.
Veiligheidsadviseur en nog altijd de
meest oorlogszuchtige in “Trunp’s Administration”.

Voor dit alles hoopt Netanyahu tijd
te winnen tijdens de aanloop naar nieuwe
verkiezingen gepland voor september, nog geen half jaar na de laatste verkiezingen
van 9 april.

In die korte periode zou
hij spijkers met koppen moeten slaan?

Dan Saudi Arabië dat
flink last krijgt van Yemenitische drones die bommetjes droppen op olie
pompstations en vliegvelden in het land
en van mysterieuze aanvallen op olietankers in de straat van Hormuz

De Saudische koning
Salmaan houdt nu een Inter-Arabische conferentie in Mekka, waarin opgenomen de
Organisation of Islamic Conferences
(OIC) en de Gulf Cooperation Council (GCC) waarin Qatar werd verstoten
door Saudi Arabië en de Emiraten.

Desondanks heeft koning Salmaan de Emir van Qatar uitgenodigd.

De Emir stuurde zijn
“prime minister”.

Volgens de laatste berichten haalde de koning hard uit naar de Iraanse leiders
die hij beticht van terrorisme en dreiging door ontwikkeling van “nucleair en
ballistic missiles”.

Samen met de giftige interpretatie van Bolton zorgt dit voor veel angst.

Iran, wel in deze Mekka conferentie vertegenwoordigd maar door een lagere
finctionaris, ontkent de beschuldigingen.

Er wordt grote druk
uitgeoefend op de afwezige Emir van Qatar om het GCC standpunt te delen en terug te keren in het veilige nest van zijn ultra conservatieve en autocratische
collega’s.

Qatar denkt daar niet
aan.

Toch is Qatar hard nodig
als intetrmediair met Iran, waarbij het de hele regio van dienst kan zijn.

De hele Mekka Inter-Arabische conferentie, incl. GCC en OIC, huivert voor de consequenties van een
militair ingrijpen als beoogd door Bolton/Israël maar ook voor het gebruiken
van Qatar’s diensten als intermediair met Iran.

We zullen moeten afwachten
hoe dit alles zich ontwikkelt in de
komende dagen/weken/ maanden. ArnoutVolgende »