Blog Image

Arnout Gischler

Het Oosten méér dan NU (151)

Midden Oosten Posted on wo, november 06, 2019 16:05:59

De pers heeft  de laatste tijd een chaotisch rommeltje gemaakt van het Midden Oosten. 

Ik geloof niet dat dat nodig is. Er zijn duidelijke ontwikkelingen die het beeld simpel houden.

Saudi Arabië heeft zijn pretenties grotendeels verloren. Het zoekt een oplossing in Yemen, een vreedzamer beleid inzake Iran, een heroriëntatie op USA en Israël  en internationale  belangstelling voor een aandeeltje in Aramco.  Alles om de sympathie van eigen bevolking en van de geldmarkten  niet te verliezen.

De Emiraten vertrekken met stille trom uit de impasse van Yemen en de GCC (Gulf coöperation Counsil) om hun miljarden investeringen in het toerisme te redden.

Turkije raakt steeds verder verstrikt in financiële zorgen, militaire grenzen, het onderscheid van belagers versus bondgenoten en de Koerden. Die laatsten zouden wel eens spookgeesten voor Turkije kunnen worden zoals de Armeniërs reeds waren.

Israël wacht op Gantz om een einde te maken aan de frustraties van de Netanyahu periode.

Libanon en Iraq geven te kennen dat hun bevolking wars is van  de inmenging van Iran via resp. Hezbollah en het Sjiisme, maar Iran maalt er niet om  in een euforie van diplomatiek overwicht , wat nog wel kan aanhouden zolang Putin dat toelaat. 

President Sisi hoopt dat Egypte uit de focus van de internationale pers kan blijven. Dat zal hem niet lukken.

Een empathische USA wordt in de regio gemist. Dat is dus niet Trump.

We zullen t.z.t. op sommige van deze problemen inzoomen.

ArnoutHet Oosten méér dan NU (149)

Midden Oosten Posted on di, oktober 15, 2019 21:24:49

Het Oosten méér dan NU (149)

Onverwacht voor mij en vele anderen hebben de ontwikkelingen in het Midden-Oosten gezorgd voor internationale belangstelling in de regio met wereldwijde publiciteit, uitvoerige berichtgeving, zorgvuldige analyses en zegjes van alle wereldleiders.

Een gril van Trump leidde tot terugtrekking van alle USA troepen uit het Midden-Oosten met name uit de kwetsbare Koerdische grensdriehoek tussen Turkije, Iraq en Syrië. 

De Turkse Erdogan maakte onmiddellijk ge(mis)bruik van het vacuüm en Turkse troepen trekken het Koerdische gebied binnen.

Aan de gevechtsfronten in Noord Syrië hebben de Koerden de Syrische president Assad aan hun zijde weten te binden. Daar kan Erdogan het nog best moeilijk mee krijgen en de Koerden t.z.t. des te meer.

Rusland laat weten dat zij een confrontatie tussen Turkse en Syrische strijdkrachten absoluut onacceptabel achten.

De Arabische wereld lijkt in shock en doet niets evenals Europa.

Saudi Arabische voelhorens tasten via Pakistan en Iraq vredeskansen af met Iran in navolging van de reeds lopende vredesmissies naar Iran van de Emiraten. 

Toch stuurt Het Pentagon 3000 US-militairen naar Saudi-Arabië. 

Over de GOC (Gulf Cooperation Counsel –Arabische Golfstaten met steun van USA en Israël als tegenwicht tegen Iran) is het gordijn wel gevallen. 

 Karakteristiek voor Trump wijst zijn hele politiek in het Midden-Oosten naar chaos & failliet.  

Zijn aanhanger Netanyahu tracht zich eruit los te maken maar het Netanyahuïsme in Israël brokkelt in gestaag tempo af.         

In eerste instantie slaagde uitdager Gantz er niet in een nieuwe Israëlische regering samen te stellen en ging het mandaat naar Netanyahu die er ook niet in schijnt te slagen. De verwachting is dat nu Gantz weer aan de beurt komt met iets betere kansen. Het alternatief zou betekenen nog weer een (en nu dus tweede herhaling) verkiezing, begin 2020, waarvoor alom bitter weinig enthousiasme.   

Tot een volgende keer, ArnoutHet Midden Oosten méér dan NU (143)

Midden Oosten Posted on di, augustus 06, 2019 16:53:12

Nu de financiële wereld zich gaat roeren loopt ook het bestaande politieke wereldklimaat uit de hand. Dit manifesteert zich vooral in het Midden Oosten. Met name in Israël in aanloop naar de verkiezingen van 17 september a.s. Daar constateert men al een algemene aversie tegen de Trump dynastie, die Netanyahu vleugels gaf maar hem vervolgens lelijk in de kou liet staan in zijn haat tegen Iran. 

Netanyahu zal het waarschijnlijk niet meer redden nog eens prime-minister te worden. Zowel Lieberman, rechts   als de nieuwe “modern democratische” positie, links ogen sterker. Daardoor kalven ook Trump’s  andere Arabische verbindingen af.           

De Jordaanse koning besloot  diplomatieke betrekkingen te herstellen met Qatar, de grote vijand van de GCC. 

De Emiraten besloten hun troepen terug te trekken uit Yemen en Saudi Arabië alleen achter te laten in die klus. Bovendien stuurden zij een officiële missie naar Teheran voor samenwerking met Iran (de grote vijand van de Saudi’s) tot verbetering van de veiligheid in de Golf. Beide stappen tonen een duidelijke afscheid van een imago dat hun toeristische ambities belemmert.

Waar Trump al belaagd wordt door hordes democratische advocaten en  een nu escalerende handels/financiële oorlog met China/Rusland houdt hij steeds minder tijd over voor constructief denkwerk. De Saudi kroonprins en  Jared Kushner’s “Deal of the Century” blijven zo verweesd achter.

Met dit alles  kunnen de pretenties van de monoleiders van Iran, Turkije en  Iraq eventjes groeien. Juist zij echter, onvoldoende voorbereid op ook een financiële accent in de escalatie., zullen het flink moeilijk krijgen met de enorme meerderheid in de bevolking van de regio die zij heten te vertegenwoordigen , in miljoenen:

Tot volgende keer, ArnoutHet Midden Oosten méér dan NU (142)

Midden Oosten Posted on di, juli 09, 2019 12:37:18

Met alleen het verwijt ‘chaotisch’ aan het adres van Trump bereiken wij geen helder zicht op de ontwikkelingen in het Midden Oosten.

Daarvoor moeten wij nagaan hoe een goeroe vat kreeg op Trump.
En dat dreigt nu Netanyahu (de goeroe) noodlottig te worden.

Want Netanyahu’s zionistische Israël beleid staat dwars op de tijdgeest.

In USA vond die nog een gretig oor bij de blanke evangelische christenen, die er een goddelijke hand in zagen. Maar nu wordt dat achterhaald door de tijdgeest die met een omvangrijker wereld te doen heeft dan het egocentrisch klerikale denken van de vorige eeuwen toeliet.

Hierbij enkele ontwikkelingen die niet te keren zijn:

= de fanatieke zelfzucht waarmee Netanyahu probeert Israël staande te houden in een vijandig Midden Oosten waarbij zelfs Trump’s dekking de bevolking geen zekerheid biedt;

= de verdeel-en-heers tactiek waarmee Netanyahu nabije en verre buurlanden in het Midden Oosten tegen elkaar opzet, daarbij USA medeplichtig maakt en gelegenheidsvrienden/vijanden een bedreiging worden;

= het “paard” waar Netanyahu op wedt (de Saudi kroonprins MBS) wat hij via Jared Kushner aan Trump verkocht en dat inmiddels de ene miskleun maakt na de andere: de bommen op de Houti’s in Yemen, het afstoten van Qatar uit de GCC, de misgreep in de Palestijnse Autoriteit met Mahmoud Abbas, de mislukte regeringscoup in Libanon met Harari, het schandaal van de moord op Kashjoggshi in het consulaat in Istanbul, de geniepige steun met geld en wapens aan de opstand generaal Haftar in Lybië, de poging tot in stand houden van het generaals regiem in Soedan enz.

= de milieu problemen die via de absolute vervuiling van met name in Gaza en met de kolonialistische vervuiling van de West Bank uiteindelijk Israël zelf bereiken en nu met een crisis van eigen makelij bedreigen: (Al Jaazeera, 5 juli’19: Israel’s ‘environmental crisis’ is of its own making. Israel’s destruction of the environment in Palestinian territories is now threatening Israeli lives.. Ramzy Baroud & Romana Rubeo)

= geschiedenis vervuilende problemen: (Haaretz, 5 juli ’19: Burying the :Nakba: How Israel Systematically Hides Evidence of 1948 Expulsion of Arabs.Since early last decade, Defense Ministry teams have scoured local archives and removed troves of historic documents to conceal proof of the Nakba. Hagar Shezaf)

Welnu dit onder anderen, met in feite bovengenoemde bewoordingen, speelt een rol in het ritueel van de 17 september verkiezingen in Israël, uitgelokt door Netanyahu om de voor hem ongunstig verlopen 9 april verkiezingen te herstellen, weer getracht af te zeggen door Netanyahu, toen de vooruitzichten voor hem alleen maar slechter werden en uiteindelijk hem opgedrongen door een angstige bevolking die genoeg kreeg van Netanyahu’s blunders en vreest voor zijn dan gedwongen samenwerking met de extreem rechtse Lieberman.

Daar tegenover staat de vroegere linkse ministerpresident Ehud Barak die er alles aandoet de “democratische” partijen te verenigen onder zijn leiding en nu van veel kanten, zoasls van Tzipi Livni, steun krijgt.

Zo is de situatie nu en treden er geen verder storende omstandigheden op dan mogen wij verwachten dat e.e.a. ook grote invloed zal hebben op het M.O. beleid van de Trump-Administration.

Tot een volgende keer, ArnoutHet Midden Oosten méér dan NU (142)

Midden Oosten Posted on di, juli 09, 2019 12:36:03

Met alleen het verwijt ‘chaotisch’ aan het adres van Trump bereiken wij geen helder zicht op de ontwikkelingen in het Midden Oosten.

Daarvoor moeten wij nagaan hoe een goeroe vat kreeg op Trump.
En dat dreigt nu Netanyahu (de goeroe) noodlottig te worden.

Want Netanyahu’s zionistische Israël beleid staat dwars op de tijdgeest.

In USA vond die nog een gretig oor bij de blanke evangelische christenen, die er een goddelijke hand in zagen. Maar nu wordt dat achterhaald door de tijdgeest die met een omvangrijker wereld te doen heeft dan het egocentrisch klerikale denken van de vorige eeuwen toeliet.

Hierbij enkele ontwikkelingen die niet te keren zijn:

= de fanatieke zelfzucht waarmee Netanyahu probeert Israël staande te houden in een vijandig Midden Oosten waarbij zelfs Trump’s dekking de bevolking geen zekerheid biedt;

= de verdeel-en-heers tactiek waarmee Netanyahu nabije en verre buurlanden in het Midden Oosten tegen elkaar opzet, daarbij USA medeplichtig maakt en gelegenheidsvrienden/vijanden een bedreiging worden;

= het “paard” waar Netanyahu op wedt (de Saudi kroonprins MBS) wat hij via Jared Kushner aan Trump verkocht en dat inmiddels de ene miskleun maakt na de andere: de bommen op de Houti’s in Yemen, het afstoten van Qatar uit de GCC, de misgreep in de Palestijnse Autoriteit met Mahmoud Abbas, de mislukte regeringscoup in Libanon met Harari, het schandaal van de moord op Kashjoggshi in het consulaat in Istanbul, de geniepige steun met geld en wapens aan de opstand generaal Haftar in Lybië, de poging tot in stand houden van het generaals regiem in Soedan enz.

= de milieu problemen die via de absolute vervuiling van met name in Gaza en met de kolonialistische vervuiling van de West Bank uiteindelijk Israël zelf bereiken en nu met een crisis van eigen makelij bedreigen: (Al Jaazeera, 5 juli’19: Israel’s ‘environmental crisis’ is of its own making. Israel’s destruction of the environment in Palestinian territories is now threatening Israeli lives.. Ramzy Baroud & Romana Rubeo)

= geschiedenis vervuilende problemen: (Haaretz, 5 juli ’19: Burying the :Nakba: How Israel Systematically Hides Evidence of 1948 Expulsion of Arabs.Since early last decade, Defense Ministry teams have scoured local archives and removed troves of historic documents to conceal proof of the Nakba. Hagar Shezaf)

Welnu dit onder anderen, met in feite bovengenoemde bewoordingen, speelt een rol in het ritueel van de 17 september verkiezingen in Israël, uitgelokt door Netanyahu om de voor hem ongunstig verlopen 9 april verkiezingen te herstellen, weer getracht af te zeggen door Netanyahu, toen de vooruitzichten voor hem alleen maar slechter werden en uiteindelijk hem opgedrongen door een angstige bevolking die genoeg kreeg van Netanyahu’s blunders en vreest voor zijn dan gedwongen samenwerking met de extreem rechtse Lieberman.

Daar tegenover staat de vroegere linkse ministerpresident Ehud Barak die er alles aandoet de “democratische” partijen te verenigen onder zijn leiding en nu van veel kanten, zoasls van Tzipi Livni, steun krijgt.

Zo is de situatie nu en treden er geen verder storende omstandigheden op dan mogen wij verwachten dat e.e.a. ook grote invloed zal hebben op het M.O. beleid van de Trump-Administration.

Tot een volgende keer, ArnoutHet Midden Oosten méér dan NU (141)

Midden Oosten Posted on zo, juni 23, 2019 20:30:58

Het Midden Oosten méér dan NU (141)

Bijna had John Bolton, Trumps top security advisor, gelijk gekregen. De airforce was al opgestegen en, zoals de president het zelf had gezegd, “cocked and loaded” (er helemaal klaar voor) om Iran een flink pak slaag te geven als straf voor het neerhalen van een peperdure US militaire`drone.

Maar tien minuten later blies Trump het af omdat hij niet overtuigd was dat dit de schuld was van de hoogste Iraanse autoriteiten.

Zelfs Fox News was verbaasd. Immers: dit was toch geen nieuws van het laatste moment en reeds uitvoerig besproken en waar bleef Pompeo?

Hioe dan ook, het veroorzaakte weer chaos: een verloochening van zijn anti Iran retoriek, een klap in ’t gezicht van Bolton, een einde aan de illusies van Netanyahu . . .?

Zijn wispelturigheid kennende weten wij dat het kan verkeren. Maar voor de korte termijn is het een radikale kentering in de perspectieven van het Midden Oosten, die Netanyahu noodlottig kan worden, Iran alleen maar overtuigender maakt, zoals in haar pertinente ontkenning van de pleisterbommen (blog 140) en de GCC (Saudi Arbië en de Emiraten) beangstigt.Het Midden Oosten méér dan NU (140)

Midden Oosten Posted on za, juni 15, 2019 10:20:48

Ter verduidelijking van de hierondervolgende zin uit
blog 139

Nu geeft
de
US een video vrij die laat zien hoe
Iran een niet geëxplodeerde kleefbom van de tankerwand verwijdert
van een van de
tankers die daar nu zonder bemanning ronddobbert vlak bij de Perzische kust.

Tot een volgende keer ArnoutHet Midden Oosten méér dan NU (139)

Midden Oosten Posted on za, juni 15, 2019 08:38:23

“VS: Iran
valt olietankers aan in de Golf.”
Hiermee gunde
de Nederlandse pers ons een opzienbarende blik in een gebied dat zelden de
voorpagina’s haalt. De US State Secretary Pompeo aarzelde geen moment de
beschuldiging te bevestigen. John Bolton, Trump’s hoogste beveiliging’s
adviseur haalde er nog bewijsmateriaal bij, wat hij t.z.t. zou tonen. Internationale
experts van de drie landen waar de betreffende schepen geregistreerd waren zijn
van oordeel dat de grote deskundigheid die uit de sabotage blijkt verwijst naar
goed getrainde teams die alleen een “staatsorgaan” zich kan veroorloven.
Zij durven echter
geen schuldige aan te wijzen en Iran blijft pertinent ontkennen hier iets mee van
doen te hebben.

Nu geeft
de US een video
vrij die laat zien hoe Iran een niet geëxplodeerde kleefbom van de tankerwand verwijdert.

Met een,
kennelijk militair, klein scheepje (oogt >10 <15m) waarop naar schatting 12 personen, om 4 pm lokale tijd, dus bij klaar daglicht, slaagt een van de mannen, staande op de voorplecht van het bootje, er in het bommetje los te trekken van
de scheepswand. Het bommetje wordt snel in veiligheid gebracht, de man werd
door de toekijkers op de schouders geheven voor de prestatie.

Een poging om stilletjes bewijslast te
verdonkeremanen?

Ik kan me niet
voorstellen, gezien de deskundigheid die de experts registreerden, dat dan een
zo demonstratieve zichtbaarheid zou worden geriskeerd.

Een poging dan
om bewijsmateriaal te vinden?

Daar lijkt het
meer op.

Misschien horen
wij er binnenkort meer over. ArnoutVolgende »