Het ongeduld van de
Saudische Kroonprins MBS drijft de geschiedenis van het Midden Oosten naar een hogere
snelheid. Om dat beter te kunnen volgen hierbij een klein rooster van de
ingrepen die nu plaats vinden of te verwachten zijn , om ze beter te kunnen
volgen wanneeren ze in de pers verschijnen,

Paralallel aan de
aanpak van Hariri werd de Palestijnse president Mahmoed Abbas gesommeerd te
verschijnen in Ryadh.

Daar ontving hij het
nieuwe Saudi/Israël/Palesijnen vredesplan in aanwezigheid van de Saudi
kroonprins MBS, Jared Kushner (Trumps
schoonzoon) Natanyahu en Moh Dahlan (zie blog 100)

Hem werd verteld dat
Tromp zelf dit plan de “”ultimate Deal”” noemt.

Hem werd gevragd dit
aanhet Palestijnse parlement voor te leggen en acceptatie ommegaand persoonlijk in Ryadh te bevestigen.

Hem werd erop
gewezen bij afwijzing af te treden, waarbij (de erbij aanwezige) Moh Dahlan
bereid is zijn taak over te nemen.

Het vredesplan
omvatte verder Arabisch openng voor Israëlisch luchtverkeer, vrij verkeer van personen en
bedrijvigheid en van Israëls kant bereidheid
“intelligence on Iran” met de
Saudies te delen en een Saudische U.N.
resolutie tegen Syrië te sponsoren.

In Israël vindt het
“Israël Vicrory Congres” plaats met medewerking van US Republican en
Democrat parlementsleden om de doorbraak te bespreken bij de
“eindelozePalestijnse obstructie” van voorbije vredsbesprekingen.

Bij de Emiraten
Ambassade in Wasgington lekte uit dat de ambassadeur Yoedoef Al Otaiba via de Joods Banque Havilland in Luxeburg met
medeweten van Saudi kroonprins MBS bezig
is Qatari economie onderuit te halen via manipulaties in de obligatiewereld.

De anti-Iraanse
Alliantie, GCC, heeft haar inwoners opgeroepen Libanon te verlaten. Daarmee
brengt het een zware slag toe aan het welvarende Arabische toerisme en expatriate verblijf in Libanon.

De huidige bejaarde
Saudi koning Salmaan heeft laten doorschemeren dat hij aftreed na zijn bezoek
aan Trump begin2018 ten behoeve van zijn zoon Moh.BS. de huidige kroonprins.

Tot een volgende keer, Arnout