Allereerst mijn wens ook aan U, lezers, dat we er in 2018
een gemeenzamer wereld van mogen maken.
Gelukkig bleken de dreigingen die eind 2017 culmineerden in
het Midden- en Verre Oosten overtrokken. Dat is een goed teken. Ook de ontwikkelingen
in de Korea’s en in Iran geven de burgers enige moed. En om die te versterken
hierbij nog 2 tekenen die de M.O. kronieken, m.i. ten onrechte, over ’t hoofd zien:

In Saudi
Arabië zette de kroonprins MBS (Moh. Bin Salman) met de bijna onbeperkte volmacht van zijn oude vader, koning Salman, de hele honderd jaar
oude Wahabitische staatspolitiek te koop
voor een jeugdig prokapitalistisch vizioen. Daarin ontmoette hij Jared Kushner
en de wereld van Natanyahu met de sympathie van diens schoonvader Trump. Voor Israël een onbeheersbare buit die uit de
hand liep met Trumps Jerusalem
toekenning aan Israël.
Toen stak de
oude koning Salman een spaak in het wiel, een schrobbering aan zijn zoon, een
veroordeling van Trump’s Jerusalem in de Ver. Natie en een verlamming van
de anti Iran alliantie met Israël.
MBS heeft er
nog niet openlijk op durven reageren.
Er is nog
geen Saudi bevestiging van Koning Salman’s , voor vroeg in 2018, voorgenomen staatsbezoek
aan Trump’s USA .

In Istanbul
kwamen eind 2017 moslimleiders uit de hele wereld bijeen om te protesteren
tegen de eenzijdige Jerusalem politiek van Trump. Daarbij betoonde Erdogan zich de felste opponent van dit
Natanyahu/Trump initiatief, een houding die
werd veroordeeld door de Trump dynastie.
Tezelfdertijd verleende de US State
Dept. verlichting van visa verplichtingen aan het pro-Iran sympathiserende
Turkije, kennelijk zonder oog van het State Dept voor de gevoeligheden van de
Trump dynastie.

Toch vreemd!
Welnu, dit geeft mij dan te denken. Arnout.