Het was geen ridicuul muisje dat 8 mei in USA het daglicht aanschouwde maar
een monster.

De volgende dag was
Netanyahu te gast in Rusland t.g.v. de parade ter herinneruing aan de
overwinning op Nazi Duitsland in WOll.
Daar sprak hij met Putin over Trumps Iran-besluit van de vorige dag, met Trumps verwijten aan Iran, waarover Netanyahu en Putin een verschillend standpunt
innemen.

Israël maakt zich uiteraard zorgen hoe
de groeiende invloed van Iran Israël steeds meer beklemt en zoekt, met
eerbiediging van |Russische belangen, Putins begrip voor eventueel optreden
daartegen.

Putin maande tot
zelfbeheersing. Daar is ook vooral Iran bij gebaat.
Israel moet maar wachten
op een uitdaging en wordt (naar eigen berichtgeving) op zijn wenken bediend.
Nog die nacht wordt de Syrische Golan (Israëlisch bezet gebied) door 20 Iraanse
raketten aangevallen en ziet Israël zich wel gedwongen dit te reciproceren met 36 raketaanslagen rondom Damascus, Homs enz. op Iraanse militaire belangen die voor
dit doel zorgvuldig waren uitgezocht en de volgende ochtend uitvoerig gepresenteerd
op IDF (Israël Defence Force) kaarten in de internationale pers.

Van Iraanse kant bleef verdere escalatie gelukkig uit.
Iran is erbij gebaat allereerst goede trouw te
tonen naar Russisch/Chinees/ Europese kant.
Daar is men ijlings bezig te zoeken
hoe nationale en particuliere belangen met en bij Iran te beschermen tegen
Trumps banvloek op iedereen en alles wat contact blijft onderhouden met Iran.

Daarvan heeft Ruslands het minste last. Dat staat al op US zwarte lijst en kan
dus ongestoord contracten met Iran binnen slepen, wat nu naarstig gebeurt.

China en Europa zullen
nationale belangen collectief moet beschermen.

Als dat snel en effectief
lukt dan zal veel gered kunnen worden maar een handelsoorlog met USA zal
niet te vermijden zijn.

Zo niet dan sneuvelen veel belangen in onderwerping
aan USA grillen:
groeiende chaos, uitdagingen
over en weer in de regio en verdere verzelfstandiging van Irans militaire
programma’s.

We kunnen het allemaal zien
gebeuren de komende weken, Arnout

.