De ontstane tweespalt in
het Midden Oosten maakt de situatie
overzichtelijker:

enerzijds een materieel
en financieel oppermachtig GCC ( Gulf Cooperation Counsel), waarin Israël onder
bescherming van USA

anderzijds een numeriek en kwalitatief bevolkingsrijker Iran c.s. waarbij
Turkije en onder bescherming van Rusland.

Zo te zien heeft de
Iran-groep in een open oorlog weinig kans.

Hoe agressie klinkt horen
we dan ook aan Israël/USA kant als een“esse
delendam”
eis, een totale vernietiging
van de tegenpartij.

Aan de Iran-kant: “blijf
zitten waar je zit en verroer je niet” (
wat
we in onze jeugd zongen bij verstoppertje spelen).

Maar er is een belangrijker factor in de krachtsverhouding: de Vox Populi.

Recente peilingen van
Qatari bron zouden aantonen dat 60 tot 80 % van de Arabische bevolkingen de
tweespalt niet zozeer voelen in GCC versus Iran als wel in de
Israël/Palestina controverse.

We mogen deze partijdige
bron niet gheel in twijfel trekken.

Sterker nog: de peiling
raakt een religieus/politieke zenuw n.l. de ondergrond volkse sympathie voor de voor terrorisme
veroordeelde Moslim Broederschap, die nog steeds de regimes van Egypte, Saudi Arabië en de Emiraten bedreigt en hun
heersers argwanend maakt.

Ook aan USA kant is de
vechtlust beperkt en daarom lijkt een Israëlisch solo optreden beperkt tot de
gebruikelijke bliksem treffers van incidentele Iraanse doelen in Syrië.

En de Iraanse kant ??

Daarover misschien een
volgende keer, Arnout