Met aandacht heb ik het artikel van Luuk van Middelaar in
NRC Za/Zondag j.l. gelezen. “Trump raast
en Europa geeft geen weerwoord”.

Schijnbaar heeft de serie
onder dit bloghoofd slechts zijdelings
daar mee te maken. Maar toch waag ik het er op, want in het Midden Oosten zien
wij de gevolgen van zulke machts-/krachtenontwikkelingen angstwekkend dichtbij.

Daar is het sloopwerk van
internationale multilaterale orde bijna voltooid.
Daar is de fragmentatie tot
in de diepste gelederen schijnbaar voltrokken.
Daar laten ethiek noch depressie enige indruk meer achter.
Daar
zoekt macht haar kracht in illusies omdat ze die kracht elders niet weet te vinden.

Waar is de kracht
van de Amerikaanse macht gebleven? Die heb ik zelf in de laatste 40 jaar van
mijn nu 95 jarige leven overspoeld zien worden door een golf van angstig
vasthouden aan de voosheid van excessief materialistische luxe.
Trump is hopelijk
een laatste strohalm waar een laffe massa zich aan vastklampt met “fake news” en
makkelijk verteerbare beloften.
Maar zijn basis is chaos en chaos is een zwakte
die zich openbaart tot in het Pentagon.

Ik hoop dat het artikel van Luuk Middelaar de Europese gevoelens stimuleert
en bijdraagt aan Europese wilskracht. Maar laat het ons niet bang maken tot overhaaste reacties op machten
die tanende zijn.
Hier is de kracht van
zelfbeheersing effectiever.

Een volgende keer weer terug naar het Midden Oosten, Arnout