Van verschillende kanten krijg ik vragen over het
woord Perzië. Is dat iets anders dan Iran? En als het hetzelfde is , waarom
noem je het dan Perzië? Welnu, hierover dan in deze blog (met het risico van
enige herhaling voor Marian).

In mijn gymnasium tijd vòòr en nog even tijdens de 2e
wereldoorlog was de naam Iran nog niet eens opgenomen in de leerboeken en
de lexica. De naam Perzië gaf het land nog het mythische aureool van meer dan
drie duizend jaar geschiedenis, van de Grieks-Perzische oorlogen uit de oudheid
met de koningen Cyrus en Daríus, van
Duizend En Één Nacht
en van de hilarische Adventures of Hajji Baba of
Isphahan,
van James Morier Esq. uit 1835. Bovendien stond het ook nog bekend als
een bijzonder gastvrij land. En toen kwam de oude sjah Reza Pahlavi in 1935 met
het officieel verzoek aan de internationale gemeenschap zijn land voortaan Iran
re noemen. Die naam betekent ” Land van de Ariërs” en stamt uit de Sassaniden tijd (A.D. 226-651) dus nog
vóór de Islamisering van het land. De sympathie voor nazi Duitsland en de
superioriteit van het Arische ras moet bij de sjah een rol gespeeld hebben. Wikipedia
vermeldt nog dat hij in 1941 werd hij vervangen door zijn zoon, Muhammad Reza
Pahlavi. De nieuwe Shah werd een trouwe bondgenoot van het Westen en de VS. Omdat
de naam Iran vaak aanleiding gaf tot verwarring met de buurstaat Irak, werd in
1949 voor buitenlands gebruik weer de naam Perzië officieel ingevoerd. Na een
protest van de Perzische/Iraanse geleerden, kondigde de regering in 1959 aan
dat, in andere talen dan het Perzisch, beide namen officieel gebruikt mogen
worden. Een inwoner van Iran/Perzië is een Iraniër of een Pers.
En de taal het “FARSI” is en blijft Perzisch.

Terugkijkend op de laatste 80 jaar van de naam Iran
moet je wel constateren dat die niet veel goeds bracht voor het land:
onderdrukking door de sjah, revoluties van Mossadeq en weer de sjah, en
uiteindelijk een religieus fundamentalisme. Welk van beide namen zal het langst
beklijven?? Arnout

p.s. Ik ben heel blij met de vele blijken van bijval.
Dragen deze blogs bij tot begrip van de regio, dan doe mij plezier en:
“share it”. Veel dank. Arnout.