Weêrom zijn 4 weken verstreken (sinds mijn laatste blog 129) waarin Trump’s chaos groeide en weinig positiefs opleverde. Zoals reeds vermeld zoekt zo’n president die in eigen land politieke grond verliest een uitweg voor zijn “almacht” in het buitenland. Met name in het Midden Oosten schenen hem nog kansen te liggen. Hij stuurde Bolton erheen daarna Pompeo. Zij toonden verschillende prioriteiten van Trumps visie in die richting. Je zou het weer “meer chaos” kunnen noemen, terwijl Jared Kushner zich verschool achter het mandaat van zijn schoonvader dat zich beperkte tot het Israël/Palestina probleem. Welnu, naast veel andere taken waarin hij nu naast zijn schoonvader voorop loopt heeft hem de “”ultieme oplossing van het Israël-Palestina conflict” kennelijk niet losgelaten, zoals moge blijken uit onderstaande onthullingen over “ Trumps Mideast deal of the century” door Daniel Pipes’ Middle East Forum, “a hardline pro-Israel think tank” met sterke voelhorens in US Congress.

Kortheidshalve verwijs ik naar de vele pagina’s van Daniel Pipes: “Hints of Trump’s Forthcoming Palestinian-Israeli Plan. Feb 28‘18 updated Jan 16‘19”

http://www.danielpipes.org/rr/trumps-deal-of-the-century—leaks-collected.pdf

waarin teleurstelling en revanche doorklinken, begrijpelijk voor een man die gelooft dat Palestijnen bereid zijn dictaten te accepteren, mits fysieke druk maar groot genoeg is.

Daarin begint gelukkig twijfel te groeien en dat geeft de burger weer moed zoals ook het eergisteren door Trump genomen besluit tot voorlopig regeringsontsluiting naar aanleiding van zijn “border wall” dictaat.

Tot een volgende keer. Arnout