Het gremium
van de drie participanten van de Iter-Arabische conferentie in Mekka , Organisation
of Islamic Conferences (OIC) , de Gulf
Cooperation Council (GCC) en de Arab League heeft bij monde van de Saudi koning Salmaan een
slotverklaring afgegeven die ik jullie niet wil onthouden omdat het een
duidelijk mening geeft over een van de meest omstreden vraagstukken van het
huidige Midden Oosten. Dit bericht bereikte
mij vanmorgen, 2 juni, via El Jazeera:

Political
leaders and heads of state from Islamic nations have condemned countries that
have made the “illegal and irresponsible decision” to recognise
Jerusalem as the
capital of
Israel and urged member countries to take
“appropriate measures” against countries that move their embassies to
Jerusalem, which they said constituted “a serious violation of
international law and international legitimacy”.

In addition the
Saudi
King Mohammed bin Salman told leaders of
the IOC countries gathered at the summit: “The Palestinian cause is the
cornerstone of the works of the Organisation of Islamic Cooperation, and is the
focus of our attention until the brotherly Palestinian people get all their
legitimate rights: “We reaffirm our unequivocal rejection of any measures
that would
prejudice the historical and legal status of Quds [Jerusalem].”

Mijn verkorte vertaling:
de politieke leiders . . . veroordelen
landen die de onverantwoorde beslissing namen Jerusalem als de hoofdstad van
Israël te erkennen en dringen er bij leden-landen op aan passende
maatregelen te nemen tegen wat zij
beschouwen als een schending van het internationale recht.

Daarbij
benadrukt de koning dat: ”De Palestijnse Zaak” de belangrijkste taak en het
brandpunt van de IOC zorg is en blijft totdat het Palestijnse broedervolk al
zijn rechtmatige eisen krijgt ingewilligd. Hij
benadrukt tevens de ondubbelzinnige verwerping van welke maatregelen dan ook die de
historische en wettelijke status van Jerusalem zouden kunnen aantasten.


Tot een volgende keer, Arnout