Hoe groot was de invloed van de drie
Midden-Oostere grootmachten op de Levant in de afgelopen millennia. Dat hing
vaak weer af van de druk vanuit hun continentale achterland. Die druk was soms
heel groot, ongecoördineerd en disproportioneel.
1000 jaar vóór chr. waren die grootmachten nog
dichtbij en overzichtelijk: de Hittiten/Phrygië in Voorazië, in Mesopothamië:
Babylon/Assyrië en in de Nijldelta: Egypte.
500 vóór chr. nam de , Perzische koning Cambyses
de Mesopothamische rol over en veroverde het hele Midden Oosten inclusief de
Nijldelta.
300 vóór chr. deed de Grote Alexander vanuit
Griekenland zelfs een stap verder.Niet alleen Egypte en Perzië maar daar voorbij,
de Ganges Vallei was zij ambitie.
300 jaar later, vanuit nog dieper in Europa: de
Romeinen. Die maakten van de Middellandse Zee een binnenwater. Dit alles nog
vóór het begin van onze jaartelling.
Daarna wordt het steeds gecompliceerder:
Byzantijnen, Arabieren, Seldjoeken, Kruisvaarders, Ottomanen, Europeanen, . . .
rollen over de Levant heen.
En momenteel lijkt de hele wereld zich via de
drie grootmachten (Egypte, Iran en Turkije) met het Midden Oosten te willen
bemoeien. Waarom toch?!
Maar ook omgekeerd: Egypte, Iran en Turkije (en
daar komen nu Saudi Arabië em Israël nog bij) smeken om hulp van de hele wereld
voor hun eigen belang. Waarschijnlijk zijn zij niet meer gewend hun eigen regio
te overzien Misschien missen zij in eigen gelederen leiders die sterk genoeg zijn
om over dat eigen belang heen te kijken.

Daar komen wij op terug. Tot volgende week, Arnout

Je wordt
automatisch geattendeerd via email en mijn blog is ook bereikbaar via mijn
website www.arnoutgischler.nl