Ter verduidelijking van de hierondervolgende zin uit
blog 139

Nu geeft
de
US een video vrij die laat zien hoe
Iran een niet geëxplodeerde kleefbom van de tankerwand verwijdert
van een van de
tankers die daar nu zonder bemanning ronddobbert vlak bij de Perzische kust.

Tot een volgende keer Arnout