Waar zoveel wereldproblemen de komende twee weken convergeren in een trechter van brandhaarden kunnen wij zwaar weer verwachten.

Het pad van de orkaan Dorian moge dan hopelijk de kust van Florida zelf iets minder raken dan voorzien, de Bahama’s geven wel het meest aanschouwelijke beeld van een onafwendbare bedreiging.

De andere bedreigingen zijn van menselijke makelij die, afhankelijk van  publiciteit,  de golven van hysterie in de uitzonderlijke concentratie van de komende twee weken veel hoger kunnen opzwepen.

Enkele hiervan wil ik hier kortheidshalve alleen benoemen:

  • de Brexit, waar we Boris Johnson kunnen zien slagen of  mislukken;
  • HongKong, waar het  financieel centrum van het vrije oosten wel of niet stand kan houden;
  • Israël, waar de positie van (Trump’s) Netanyahu  op 17 sept. beslist wordt;
  • de negatieve rente op staatsobligaties die de financiële wereld in angstig onbegrip omknelt.
  • brandhaarden in Z-Amerika, Noord Korea,  Kashmir, Yemen. 
  • Trump, die blijft golfen terwijl USA bevolking dreigt te verdrinken in de golven van Dorian en de handelsoorlog met China.

Voorwaar het zijn geen kleine klappen die we de komende weken kunnen verwachten. Maar waar verouderde systemen de trechter ingeduwd worden spetteren aan de andere kant  verse perspectieven eruit. 

Dus laten wij de moed er in houden.

Tot een volgende keer, Arnout