De manier waarop de drie medestanders-groepen hun drie respectieve leiders,  Donald Trump, Boris Johnson en Benjamin Netanyahu steunen doet pathetisch aan en kent een grote gelijkenis. Immers in hun omstreden politiek ontbreekt bij alle drie edelmoedigheid. Dat werkt niet verheffend maar aanmatigend en drukkend op het zelfrespect van een achterban. Vandaar dat ik de term pathetisch gebruik.

Maar pathos sterkt ook  de vasthoudendheid  van de underdog. En laten we niet vergeten: het vertegenwoordigt een indrukwekkend historisch verleden dat waarschijnlijk nooit meer terugkomt, respectievelijk:

  • de ‘blanken’-wereldorde
  • de Commonwealth
  • het Zionisme

Mogen wij desondanks een breuk verwachten in het medestanders front en waar zal die zich dan het eerste manifesteren?

Ik wil een gissing wagen;

  • nog niet bij Trump.
  • dringend bij Netanyahu.
  • acuut bij Boris Johnson

Maar dat in alle drie gevallen een breuk zal komen is onvermijdelijk. Daarover is de Tijdgeest  duidelijk. We zullen de aanzetten hiertoe allemaal kunnen meemaken in de komende maanden tot de Amerikaanse verkiezingen in november 2020..

Tot een volgende keer, Arnout