Laten wij eerst eens kijken hoe, in het verleden, die grootmachten over de Levant heen rolden voordat vliegtuig, auto en trein bestonden.


Dan toont het bovenstaande kaartje duidelijk dat de route vlak langs de Levantijnse kust de voorkeur kreeg. Alleen kende die route één gigantische hindernis, nl. daar waar de Libanese bergrug zich verbreedt tot in de Middellandse Zee en de smalle kustvlakte totaal afsluit. Dat valt samen met de uitmonding van de Nahr El Kelp (“de Hond” rivier).
Voor een legermacht uit vroeger dagen een bijna onneembare barricade. Welnu, om te tonen dat zij dat voor elkaar kregen maakten de machthebbers van die dagen een selfie. Nu zou dat nog geen seconde in beslag nemen. Toen werd het uitgehakt in de rots boven dat riviertje: Ramses II (Egypte) 1274 vóór chr ; Assarhaddon (Assyrië) enNebuchadnezzar (Babylon) resp.: 700 en 600 vóór chr.; Caracalla (Rome) A.D. 215; TheodosiusByzantium) A.D.390 en nog veel, inmiddels moeilijk leesbare, anderen. Alexander de Grote ontbreekt.Waarschijnlijk interesseerden selfies hem niet. Zijn voetsporen waren al onuitwisbaar. Missschien ook had hij teveel haast. Onderweg naar Egypte pakte hij Tripoli, Byblos. Nu eerst nog snel Sidon enTyrus en dan de rest van de wereld.

Daarover volgende week. Arnout

Je wordt automatisch geattendeerd via email en mijn blog is ook bereikbaar via mijn website www.arnoutgischler.nl