Het verlies van mijn lieve vrouw Fransje  op 24 mei j.l. herdachten wij in familiekring op 6 juni in Joppe:  – kerk, begraafplaats en pastorietuin – ; hartverwarmend maar zo vol emotie dat ik het  weken lang niet los kon laten voor enig denken daarbuiten.

Gelukkig laat het denken zich niet kluisteren.

Dus wil ik weer gewoon verder met wat leeftijd mij toestaat bij te dragen voor wie bereid is naar een oude man te luisteren.

De hele westerse  wereld en dat is inclusief haar oorsprong, het Midden Oosten,  volgt met verbijstering hoe  USA, een honderd jarige supermacht het nu zo laat afweten.   

Hoe een geestelijk virus daar het nationaal elan kon verkrachten  en daarbij een even griezelig virus te hulp riep die ook de lichamelijke conditie aantastte.

Het sloeg ook over op haar petekind Israël  waar een premier  de nationale  jurisdictie probeert te vermalen tot een balsem voor fraude en persoonlijk gewin. Ook daar kwam het corona virus er nog eens bij  om het nationale  elan te demotiveren.

Maar daar zijn nog geen bruggen verloren gegaan zoals bij de voorganger  van USA , the British Empire, waar de regering van Boris Johnson Europa niet meer nodig meent te hebben en om dat te demonstreren de brug naar zijn continentale broeders en zusters gewoon opblies. Onherroepelijk!

De bevolkingen zijn vertwijfeld hoe dit alles heeft kunnen gebeuren terwijl daarbij ook nog eens corona genadeloos toeslaat.Waar is die grote meerderheid van ‘’deugende” mensen  gebleven die al deze ellende niet heeft kunnen stoppen.

Laten wij daar eens naar op zoek gaan een volgende keer.    Arnout