Terug naar de opvolgers van onze
Karel de Grote.

Zij dachten minder genuanceerd dan hun tijdgenoten in het
Midden Oosten. Karel’s onderdanen, vooral in de noordelijke regio’s, leefden en dachten primitiever. Alleen rondom
de Middellandse Zee in stadsstaten zoals, Genua, Venetië, Napels, Amalfi enz.
hield de handel via het Midden Oosten de burgers blijvend alert. De handelstaal
in die tijd was Arabisch. Op de grote universiteiten sprak men Arabisch. Thomas
van Aquino (A.D.1225 – 1274) doceerde o.a. aan de Arabische universiteit in Napels. In zijn
tijd was men begonnen het beperkt aantal hoofdwerken van Aristoteles, waarover
men toen wel al beschikte in Arabische vertaling, vanuit het Arabisch te
vertalen in het Latijn. Men zegt dat Thomas toen op zoek is gegaan naar de
Griekse originelen en die ook heeft gevonden. De culturele schade van de Grote Volksverhuizingen
(Goten, Hunnen, Wandalen, 4e- 6e eeuw) en daarna de
plunderingen van de Vikingen (9e eeuw)
was zo enorm dat veel academische kennis verloren was gegaan. Pas vanaf de 8e eeuw druppelden de
oude wetenschappen via de Arabische universiteiten weer door naar het westen.
Daar werd het weer ontdekt in de kleine
kring van Zuid-Europese intellectuelen om zich dan langzaam te verspreiden in
de renaissance van Europa. Denk ook eens aan de wis- & natuurkunde. Het
positie getallenstelsel: waar de waarde van een cijfer afhangt van zijn plaats
in het hele getal. b.v. 4 = vier; maar in 47 = 4 veertig en in 430 is het vierhonderd. Hoe compleet onhandelbaar
dan die toen nog altijd in gebruik zijnde Romeinse getallen, die zelfs geen 0 (=nul)
kenden. Stel voor dat je bv.984 moet
vermenigvuldigen met 44 in Romeinse cijfers: CMLXXXIV maal XLIV = 43296, oftewel: MMMMMMMMMM.MMMMMMMMMM.MMMMMMMMMM.MMMMMMMMMM.MMMCCXCVI
Welnu dan
kun je begrijpen dat zelfs de Romeinen al flink achterliepen t.o.v de Arabieren, de Hindu’s (misschien zelfs al de
Babyloniërs) Met het positiestelsel kwamen ook breuken in zicht, interest
berekeningen, machtsverheffingen, sinus, tangens enz. Het duurde nog tot de 15e eeuw dat
men in onze noordelijke streken met al deze ontwikkelingen aan de slag ging. Tot volgende week, Arnout.