Officieel voldoet de
neerslag (regen en sneeuw), zelfs 70% daarvan, aan de behoefte van Libanon. En toch dorsten veel
van de 1,8 miljoen vluchtelingen, naast een inheemse bevolking van 4,5 miljoen,
naar een druppeltje fris drinkwater. Het probleem is het tekort aan
infrastructuur (pijpleidingen, cisternen, hygiënische voorzieningen) en de onhanteerbare
groei menselijk afval die alles vervuilt: riviertjes, beken, steden, kampen als gevolg van de instroom van die
honderdduizenden vluchtelingen. Zonder deze knelpunten (dus als het water allen
zou kunnen bereiken) zou er waarschijnlijk in Libanon al een watertekort zijn en
zeker van drinkwater. Uitstroom van schoon water uit Libanon in de Middellandse
Zee is dan onaanvaardbaar.

Wat staat ingrijpen
in de weg? Het onderlinge wantrouwen van de landen in dit specifieke gebied:
Jordanië, Libanon, Israël, Syrië, maakt gezamenlijk aanpakken bijna onmogelijk.

Een jongere
generatie hydrologen uit mijn naaste omgeving, eveneens met jarenlange ervaring
in het Midden Oosten, schetst het probleem als volgt:

= Jordanië:
net als in Libanon een onstuitbare instroom van vluchtelingen; tekorten aan
drinkwater en falende infrastructuur. Het grondwater zakt tot het kritische
niveau dat verzilting dreigt.

= Syrië: chaos leidt tot onherstelbare
verspilling (roofbouw) van grondwater. De Golan, de belangrijkste waterbron van
Syrië, wordt momenteel door Israël gecontroleerd.

= Westbank (Palestijns):
afhankelijkheid van Jordaanwater (ex Golan) wordt betwist door Israëlische
settlers.

= Gaza: modern
recycled water van recycled2,3,4 enz) afvalwater haalt nauwelijks
nog kwaliteit.

= Israël:
voldoende ontziltings installaties, maar onvoldoende voor drinkwater kwaliteit.

Kortom: A L
S Israël via pijpleiding toegang zou
krijgen tot een deel van het prachtige water dat nu nog uit de Libanon
verdwijnt in de Middellandse Zee, dan zou in ruil daarvoor de Golan waterbron
weer meer beschikbaar kunnen zijn voor Syrië en Jordanië.

Kortom: A L S
er ooit onderhandeld gaat worden, dan heeft Libanon wat te bieden.

O O I T zal
dat gebeuren. Nu is de tijd om de “underground
submarine freshwater resurgences”
te onderzoeken. Zou dat een Nederlands
initiatief kunnen worden, misschien geholpen door United Arab Emirates
financiering? Arnout