In de
herfst van 1966 vond een symposium plaats in de American University of Beirut
over religie. Een van de genodigden was Willem Visser ’t Hooft, Secretaris
Generaal van de Wereldraad van Kerken. Hij was zojuist gepensioneerd. Waar wij hem persoonlijk kenden was hij in
die periode dikwijls te gast in ons gezin, met mij Fransje en drie dochtertjes. Van hem hoorden
wij dan hoe juist het christendom in al zijn gevarieerde manifestaties
getuigde van vertrouwen. Daarin herkende hij in het bijzonder de inspiratie
van paus Johannes XXIII en voelde ook zelf
een grote betrokkenheid. Een van de merkwaardigste gebeurtenissen, vertelde hij,
betrof een uitnodiging van het Vaticaan voor een initiërend gesprek over de
oecumene:

“Iemand zou mij ontmoeten ergens in Noord Italië. Het ging
allemaal zeer geheimzinnig. Ik werd opgewacht door een geestelijke in een auto
met chauffeur die mij bracht naar een pittoresk klooster. Daar kreeg ik de
gelegenheid mij wat op te frissen na de reis en werd toen naar een spreekkamer
gebracht, sober en zonder enige decoratie behalve een crucifix aan de
muur. Ik hoefde niet lang te wachten tot
er een deur openging die ik nog niet opgemerkt had in de zware houten
lambrisering. En daaruit trad, tot mijn grote verbazing . . . Johannes Gerardus Maria Willebrands die nu
mijn gesprekspartner zou zijn. Ik kende hem natuurlijk uit zijn functie van
Bisschoppelijk gedelegeerde voor het Oecumenische werk, benoemd door
Alfrink. Maar nu had hij duidelijk
grotere bevoegdheden als Secretaris van het Secretariaat voor de Christelijke
Eenheid in Rome. En daar zaten wij, twee Nederlanders, op dat moment vertegenwoordigers van de
gehele christelijke wereld, namens de Katholieke Kerk en de Wereldraad van
Kerken, om te praten over de oecumene. En wij spraken Nederlands. Voor mij was dat zeer aangrijpend”.

Volgende
keer meer over dat symposium zelf, Arnout

In mijn boek De LEVANT, Het
omstreden paradijs in het Midden Oosten, kunt u meer hierover lezen. Het is nu
niet meer te koop via de boekhandel heb ik begrepen, maar ik heb zelf nog een
kleine voorraad waaruit u on line kunt bestellen.