De kruistocht onder leiding van Godfried van Bouilllon begon met een zwarte bladzijde. Veel edelen stortten zich in de schulden om gehoor te geven aan de oproep van Urbanus. Schildknapen, voetvolk, paarden, uitrusting eisten veel geld. Joodse geldgevers eisten hoge rentes. De pogroms (razzia’s tegen joden) A.D.1096 in Spier (3 mei), Worms (18 mei), Mainz (1 juni), Keulen (24 juni), Metz (27 juni) enz. kostten honderden doden. Kerkelijke overheden die trachten in te grijpen werden omver gelopen. Want voor het volk waren de joden een welkome prooi, nu men toch korte metten ging maken met alle vijanden van God.

Het kostte Godfried van Bouillon grote moeite het kruisvolk onder controle te houden op de lange moeilijke weg door de Balkan. In Constantinopel werden de kruisridders met respect ontvangen. De belegering van Jerusalem begon in de hitte van de zomer, waar in wijde omtrek de waterbronnen door de molsim verdedigers waren vergiftigd. De 40% christen bevolking had de stad moeten verlaten en was onmiddellijk overgelopen naar het bezettingsleger. De joden kozen voor bescherming bij de moslims, als gebruikelijk, en bleven in de stad. 15 juli 1099 werd de stad veroverd. Voor wat toen gebeurde, zie tekening: tekening

Jan Luyken invenit et fecit. (A.D. ± 1680)

. . . daar men alle moslims ombracht, ja zelfs de zuigelingen in de armen hunner moeders, om dit vervloekt geslacht te verdelgen, gelijk God eertijds wilde, dat men ’t gantsche geslacht der Amalekiten zou doen sneuvelen. De meesten bergden zich in den Tempel waar men zulke afgrijselijke slachting deed onder deze elendigen, dat het bloed er met grote vlieten stroomde en dat men er tot over de voeten toe doorging.

Uit Histoire des Croisades van Louis Maimburg, Jesuiet en Historieschrijver des Konings van Frankrijk, vertaald uit het Frans door G.van Broekhuizen . Uitg.:Timotheus ten Hoorn, in de Nes, by de Brakke Grond. A.D. 1683

De synagoge werd in brand gestoken nadat men er de 800 joden in had bijeen gedreven.

Tot volgende week, Arnout