We houden nu even pauze. Het Midden Oosten NU en Toen mag de Kerstdagen niet overwoekeren.

In de 33 voorgaande blogs heb ik getracht een indruk te geven van het Midden Oosterse verleden en zijn verhouding tot het christelijke Westen. Ik hoop langs die weg de latere ontwikkelingen en perspectieven beter te kunnen doen begrijpen. Daarover dan het vervolg vanaf 10 januari 2016.

Hierbij, mede namens mijn vrouw Fransje en mijn IT-vriend Hendrik Wolf, wens ik jullie

Blije Kertsdagen

Een goed Uiteinde

Voorspoed in 2016

Arnout Gischler