Engeland deed het weer anders. Met een militair bruggenhoofd in Egypte kon het ook practisch hulp bieden aan Arabische vrijheidswensen. Dat resulteerde in een Jeane dÁrc achtige geschiedenis die van een jonge officier T.E.Lawrence “of Arabia” (1888 – 1935) een Engels idool maakte.

Hij was de verbindingsofficier in de Arabische opstand, 1916 – ’18, tegen het Ottomaanse regiem. Na een studie geschiedenis en “officers traning course at Oxford University” volgde hij een stage bij archeologische opgravingen in de Levant. Begin oorlog, 1914, werd hij opgeroepen in Cairo als officier en weer teruggestuurd op archeologisch onderzoek in de Negev (dus ten zuiden van huidig Jordanië) waarbij het zwaartepunt nu lag op de studie van een assymetrisch conflict in opdracht van de Intellegence Staff van de General Commander Middle East, Gen. Edm. Allenby. De bedoeling van het assymetrische conflict was om een veelvoud (100 tot 1000) aan Turkse troepen te binden door kleine terroristische aanvallen op de Turkse aanvoerspoorlijn naar Medina.


Uit zijn boek “The Seven Pillars of Wisdom” en de latere films daarover, weten de lezers van dit blog ongetwijfeld hoe Lawrence met het persoonlijke mandaat van Allenby daar een succes van maakte. Maar toen hij, als luitenant kolonel, daarbij ook politieke toezeggingen deed, zonder de nodige dekking van de Engelse ministeries van Koloniën en B.Z., struikelde hij. Het werd een droeve afgang. Noch Koloniën, noch B.Z. noch het leger wilde, na de succesvolle oolog, de nationaal oorlogsheld opvangen. Zonder financiële middelen, misschien in afwachting van opbrengsten van zijn boek, zocht hij als rekruut John Hume Ross in airforce squandron in Uxbridge een schuilplaats. Zijn directe meerderen waren niet op de hoogte van zijn achtergrond. Voor hen was John Ross een arrogante, lastige rekruut. Maar iedere suggestie hem te ontslaan werd tegengehouden van hogerhand. Daar volgde men hem op de voet en was tevreden deze lastpost voorlopig uitgeschakeld te weten. En misschien hoopte Lawrence zelf wel zo toch herontdekt te worden door pers en publiek. Dat gebeurde ook en Lawrence kreeg formele privileges in zijn omstreden militaire situatie. Hij nam uiteindelijk ontslag uit het leger om zich terug te trekken op Clouds Hill, zijn cottage bij Wareham in Dorset, ZW Engeland. In 1936 crashde hij op zijn motorfiets en stierf enkele dagen daarna. De vrijheidsbeloften waarmee hij de Arabieren had geïnspireerd tijdens de door Engeland geïnitieerde opstand tegen de Turken bleven een illusie.

Tot volgende week, Arnout.