Het Midden Oosten méér dan NU. (6)

Welvaart is nodig om lasten draagbaar te houden. Dat geldt voor financiële lasten maar ook voor het dragen van immateriële lasten zoals verdraagzaamheid = tolerantie. Ook omgekeerd: zonder tolerantie is welvaart moeilijk in stand te houden. Het Ottomaanse Rijk heeft het vier eeuwen lang kunnen uithouden met o.a. een opvallend facet van tolerantie: de mens, bruin of blank, zwart of rood is er geen object van discriminatie. Een bijkomstigheid van het Ottomaanse Rijk? Nee veeleer een positief aspect van de islam. En waar de islam veel goede aspecten van het christendom mist is dit een aspect dat weer óns respect afdwingt. Ons christendom was blank. Jezus was blank. Maria was blank en Zijn Vader . . . ? De dagen van westerse superioriteit maakten blank nog dwingender. Ik kom daar volgende week op terug; blijven wij eerst even in de islamitische wereld. In mijn vele reizen heb ik nergens zoveel genoten van de veelkleurigheid van de mens als op de airports richting naar of van Mekka in tijden van de hadzj. Daar loopt Afrika en Azië, Europa en Amerika in alle schakeringen door elkaar naar één zelfde doel, met één zelfde aspiratie, zonder schroom, angst of minderwaardigheidscomplexen, allen gelijk.

Tot volgende week, Arnout Gischler

Je wordt automatisch geattendeerd via email en mijn blog is ook bereikbaar via mijn website

www.arnoutgischler.nl