Diverse
vrienden vroegen of ik voor één keer <het
M.O méér dan Nu> zou willen en kunnente richten op de toekomst. Ze beseffen
ook wel dat je over deze regio richting toekomst weinig zinnigs kunt zeggen. Desondanks lijkt het ook
mij een nuttige oefening. Dus:
. . . het Midden Oosten is primair: religie en daarna . . .weer religie . . .enz.
Als uitersten van het religieuze spectrum:
Enerzijds de Geest Gods, een abstractie in
een geseculariseerde wereld, bedoeld om de mensheid te dienen en te verheffen. Anderzijds de dwingende
God, millennia oud en verzwakt, die mensenhulp en wapengeweld nodig heeft om
Hem in ’t zadel te houden. In de laatste
categorie, tegen veel beter weten in, het huidige Israël. Dat leeft bij de gratie van fundamentalistisch protestant christelijke Amerikanen die het VN
vetowapen inzetten tegen alles wat de God van Israël in de weg staat. Maar in USA is een kentering gaande, zie Sanders
en zijn jeugdige aanhang. Eens (en dat zal niet meer zo lang duren) zal Israël
het zonder veto moeten doen. Dat zal uitnodigen tot een positievere Israëlische
benadering van de eigen regio en rust geven
in het nu uitzichtloze en angstig beknelde land. Het zal de Arabische Liga welkom
zijn en een eerste stap worden in de wederopleving van de regio.

Daarnaast een
nog moeilijker probleem. Hoe kan men de
oude Allah een facelift
geven om Zijn hulpbehoevend middeleeuwse imago aan te passen aan de wereld van
nu. Westerse “hulp” werkt contraproductief. Eigen initiatieven (Ata
Turk en Sjah Pahlevi) bleven steken.. En laten wij welzijn: het christendom is
er na eeuwen van humanisme ook nog niet
helemaal klaar mee. Waar liggen dan de kansen?

Tot eind jaar zijn er geen “breaking” stappen te verwachten.
De drie M.O.grootmachten: Egypte, Perzië
en Turkije plus S.Arabi:e begluren elkaar en de wereldmachten, op zoek naar
aansluiting, doodsbang voor hun eigen onderdanen maar zonder overtuiging. De
kleineren tot kleintjes hebben moeite te overleven. De vluchtelingen dreigen te
verstikken.
Alleen . . . de Koerden!!
Nog een paar successen
en hun populariteit onder massa’s kan
flink groeien. Koerden zijn in meerderheid islamieten maar in een progressieve
vorm. Vrouwen weren zich ongesluierd in het openbare leven en beginnen mee te
vechten in de militaire operaties. Zij hebben geleden onder de Turken, werden vergast door Sadam Husein. Zij zijn behoedzaam
en berekenend, volhardend en kloek. Hun prestaties economisch en diplomatiek
tonen dat een modernere Allah en de USA hen gunstig gezind zijn. Kortom het kan
een stimulans tot navolging zijn voor de
uitzichtloze massa’s in het Midden Oosten. Dit zeer tot ongerief van hun leiders, de
regerende elites. Die zullen er alles aan doen de Koerden te demoniseren, te
bestempelen als terroristen; kortom al dat gedoe om je vijand uit te schakelen.
Ik
geef de Koerden desondanks de betere kansen.

Tot
volgend weekend. Dan weer terug naar de reeks. Arnout

P.S.

De ISIL ontbreekt in
mijn glazen bol. Het moge duidelijk zijn dat het er niet meer prominent leeft.