Hopelijk hebben jullie de reactie van
Geri op mijn blog 83 gelezen.

Daarin geeft zij duidelijk het
dilemma weer waarin ook wij ons ongetwijfeld kunnen herkennen.
Daarnaast heeft het
mij een weg gewezen die afwijkt van het concept dat ik al voor deze
blog geschreven had.
Dat ging over eind vorige eeuw en moet nu wachten op het
volgende jaar, 2e weekend.

De tijd flitst voorbij, maar laten wij even
stilstaan voor Kerstnacht.
Voor het Midden Oosten meer dan ooit.

Nergens anders zag ik zulk heldere
nacht met zulk machtige sterren.

Geen wonder dat de mens dáár zijn
Schepper denkt en vorm geeft in collectieve ervaring en kennis.
Laten
wij hopen dat die kennis zo niverseel wordt dat daarover geen
strijd meer nodig is.

Mede namens Fransje wens ik jullie

een gezegende Kerst een
zalig uiteinde en

een
voorspoedig 2017

Arnout