Alvorens over te
gaan tot de orde van “Méér dan NU”,even een blik op die merkwaardige resolutie No 2334. van de V.N .Veiligheidsraad,
waarin Israëls ambities t.a.v. de bezette gebieden, inclusief
Oost Jerusalem worden veroordeeld.
Merkwaardig omdat het NIET getroffen
werd door een Amerikaans veto. Immers
een U.S. veto op een Sec. Council veroordeling van Israël leek zo vanzelf sprekend dat de wereld erbij in
slaap viel.
In blog 69 wees ik er op hoe Israël het eens zonder USA
veto zou moeten doen. Niet dat dat moment nu is aangebroken. Dit was
slechts een incident.Maar de storm van woede in Israëlische regeringskringen
toont wel aan hoe hard dit unanieme
wereldoordeel over hun beleid is aangekomen. De resolutie is
helder en klaar, onomkeerbaar, onherroepelijk, onuitwisbaar en komt alleen tot oplossing in een vredesverdrag met de
Palestijnen. Die zullen net als vroeger geen genoegen nemen met een
vredesdictaat.
Zal de resolutie dan helemaal geen gevolg hebben? Immers the Trum=Administration zal het toch met Natanyahu willen verkeren
tot Zijn en “Israël’s”
succes.
Daar zal Trump geen 4 jaar de tijd voor krijgen, denk ik.
En Natanyahu ook niet.
De Israëliërs zijn wereldburgers die hun nationale
identiteit niet graag meezeulen als isolatiemateriaal en die hun regering daar t.z.t.
zeker op weten aan te spreken.

Ik hoop dat ik het nog meemaak. Arnout