Het
Trump-Natanyahu duo heeft zelf de US
ambassade verplaatsing naar Jerusalem op de lange baan geschoven. De beslissing
komt tegemoet aan de eisen van de regio, de U.N. Sec. Council en uiteraard aan
de islam.
Nu de
achtergrond: eerder een initiatief van Natanyahu dan van Trump. Daarmee bespaart hij Trump een
nederlaag in de potentiële gevolgen die dit politiek voor USA zou kunnen hebben.
Maar meer nog:
Natanyahu biedt hem een revanche voor de ambassade mislukking, b.v. een
Israëlische bliksemaanval op de Iran raketten, voor Natanyahu-Israël zelf de
allerhoogste prioriteit.
In ruil mag
hij verwachten: USA diplomatieke voorbereidingen, vetosteun in de Sec. Coulcil
en Trumps persoonlijke bemiddeling bij het Saudische vorstenhuis.

Ik hoop dat er
iets tussen komt wat dit scenario kan stoppen.

We zullen het
snel genoeg merken.

Inmiddels verrijzen de forteressen van
de settlers als paddenstoelen op de heuveltoppen en andere strategische locaties
van de Palestijnse West Bank, grote verdedigbare dorpen,
zoals de kruisridders 1000 jaar geleden hun kastelen bedoelden. Van de Trump “administration”
kregen zij de zegen. Maar je kunt nooit weten hoe lang die in het zadel
blijft, dus er is haast geboden om de
West Bank vol te bouwen met forteressen, zolang de zegen duurt.

Tot over twee weken, Arnout