GAZA: een strookje land langs de
Middell.Zeekust tussen Israël en Egypte: 41 km lang ; 6 tot 12 km breed ; 365
km2 . Daarbinnen een Israëlische bufferzone out of bound voor de 1.850.000 autochtone inwoners, die een levensruimte hebben ongeveer
2X zo groot als ons eilandje Terschelling met 4.800 inwoners.

In de 6000jarige geschiedenis was het ± 300 jaar (1000 – 700 vòòr.Chr.) onder Israëlische
soevereiniteit. Genoeg reden voor Israël in 1967, om dat verleden te herstellen
en Gaza te bezetten, evenals de West Bank. Prof. Eric Fromme, een bekende Joodse
schrijver en filosoof duidde dit als volgt:
“Als alle landen een claim gingen leggen op
gebieden waar hun voorvaderen duizenden jaren geleden leefden dan zou de wereld
een gekkenhuis zijn”
Voorlopig bleef dit gelukkig beperkt tot het Midden Oosten.
Israël
bouwde er 21 forteressen {settlements) voor zijn kolonisten. Hun bescherming tegen de
volks woede en internationale druk werd echter te zwaar. In 2005 trok Israël
zich gewillig uit Gaza terug: bestuurlijk, militair en settlements en liet Gaza “bevrijd” achter.
Wel werden
de 21 forteressen zorgvuldig opgeblazen
en Gaza airport, zojuist gebouwd met
Europees geld, werd grondig onklaar gemaakt.
Maar nog
was de internationale gemeenschap niet tevreden en zei:
= Israël
behoudt de controle over de zee langs- en de lucht boven Gaza en de landsgrenzen
om Gaza heen (met delegatie aan de Egyptische kolonels voor het stukje grens
langs Egypte)
= water,
electra, telecom en andere utilities worden vanuit Israël gedoseerd
= Israël beperkt
vrijheid van beweging van de bewoners
tot binnen de door Israël bepaalde grenzen.
= Er komen 2
openingen in deze grenzen (N. “Erez” en Z. “Rafah”)waarvoor
Israëlische passeerpas nodig.
Kortom voor
het oog van de internationale gemeenschap is Gaza geheel onder controle van Israël
en blijft Israël geheel verantwoordelijk voor Gaza.
Via Israël
proberen de Ver. Naties nu de UNWRA gelegenheid te bieden om het lot van de
inwoners van Gaza verzachten met extra voedsel en medische voorzieningen.
Deze
situatie duurt nu al bijna 20 jaar. De autochtone
bevolking voelt zich gevangen. Gevangenen radicaliseerden. In eerlijke
verkiezingen bekenden zij zich tot de extreme Hamas partij.
Zoals de
zionistische Irgun en Stern terreur zich destijds richtte op de Engelse
onderdrukking zo sloot Hamas de ogen voor
terreur op Israël:
“Sunt terrorì terrorì terrorì terrorìlia
tractant” *)
Maar terrorisme was inmiddels gegroeid tot een groot gevaar voor de
westerse wereld. De Gaza acties creëerden paniek niet alleen in het zuid-Israëlische
grensgebied maar met Israëlische publiciteit in de hele wereld. Israël slaagde
er in Gaza op de internationale lijst van broedplaatsen voor terrorisme te
plaatsen.
Daarmee was
Gaza vogelvrij en verdiende de nodige bestraffing.

Daarover
een volgende keer.

.

*) een variant op
de Romeinse hexameter “sunt pueri pueri pueri puerilia tractant”
Kinderen zijn kinderen en kinderen doen
kinderlijke dingen.