Een
interessant informatiecentrum voor Israël is het Middle East Forum (incl. D. Pipes Mailing List)
dat opereert vanuit Philadelphia USA, “to
Promote American Intrerests”
(inhoudelijk: – Israely policy).
Hoe
onafhankelijk de groep, is mij niet
bekend, maar het lijkt mij niet waarschijnlijk dat het appèl als hieronder
weergegeven, van 10 April ’17, werd gelanceerd zonder overleg met de
Israëlische ambassade of de AIPAC, de Israëlische Lobby, in USA.
Hierbij en
verkorte weergave van “Breaking the Palestinians’Will to Fight”:
Het Israël-Palestijnse Vredesproces was een Massale
Schertsvertoning
*)
Daniel Polisar
van Shalem College Jerusalem constateert
Nov. ’15 op grond van 330 opiniepeilingen: What do Palestinians Want en
meer recent van 400 opiniepeilingen: Do Palestinians Want a Two-State Solution, dat Palestijnen collectief
drie samenhangende opvattingen hebben over Israël: = het heeft
geen historisch of moreel bestaansrecht, = het is inherent hebzuchtig en
expansionistisch en = het is tot ondergang gedoemd.
Hiermee stelt Daniel onweerlegbaar het
Palestijnse rejectionisme
vast:
“Voor alle Palestijnse leiders, Amin-al-Husseini, Ahm. al-Shukeiri, Yasir
Arafat, Mahmoud Abbas en Yahya Sinwar, gold
als enig doel het Zionisme uit te roeien. .
. .
Terwijl Israël
in de Vredes-Processen oprecht pijnlijke concessies overwoog deelden de
Palestijnen slechts loze beloften uit. .
. . (Zie ons blog 87)
Dit maakt
verdere onderhandelingen zinloos. . . .
De farce van
vredesbesprekingen moet afgelopen zijn. .
. . Hoe verder? . . . :
Breek de Palestijnse
wil tot vechten voor een droom die louter op fantasie berust. Laat ze voelen
dat het spel uit is. . . .
Met
het oog op een Israëlische victorie en
betere toekomst van de Palestijnen, zal internationale
en speciaal Amerikaanse hulp voor deze strategie zeer welkom zijn. .
. . Moge de Trump administratie de uitzichtloze cirkel
van onderhandelingen doorbreken en haar
dierbare bondgenoot (cherished ally) te
hulp komen om deze oorlog te winnen.
. . .

Trump kan zijn
“America First” al lang niet meer binnen eigen grenzen houden. De wereld daarbuiten rekent nu hoe ze dat
moeten pareren en naar eigen voordeel kunnen ombuigen. Daarbij verkeren de principes, verhardt de taal en neemt de chaos toe.

Een sinister beeld.
Tot over twee
weken, Arnout

* ) http://www.danielpipes. Org/17469/breaking-the-palestinians-will-to -fight: The Israel-Palestinian Peace Process has been a Massive Charade