En weer trad Senator Corker (verontschuldiging voor foute spelling
van zijn naam in blog 98) op om Secr.of State Rex Tillerson bij te staan in
zijn poging rust te brengen aan de Perzische Golf en in de GCC (Gulf Cooperation Council).
Dat deed hij met pittige uitspraken: Ik ben echt teleurgesteld wanneer ik zie wat Saudi Arabië daar teweegbrengt;
waarschijnlijk onbezonnen geblunder door een kroonprins
die, lijkt
mij, de toekomst voor Saudi Arabië zou kunnen zijn.
(quite possibly a rookie mistake by a crown prince who
I think could be the future for Saudi Arabia) De U.S.
commentator voegt er aan toe: vergeleken
met wat Saudi Arabië aan steun verleent aan het terrorisme valt de steun van
Qatar volledig in het niet
.
Al die uitspraken slaan niet alleen op de Saudi kroonprins Moh. bin Salmaan maar ook op de Trump
kroonprins Jared Kushner. En dat brengt mij tot de conclusie dat in beide
dynastieën door gebrek aan controlerende leiding de rot is ingetreden. In de
Ver. Staten neemt een bestaande deskundige administratie geleidelijk de
teugels zelf in handen en dan volgt de President schoorvoetend. In Saudi Arabië
verwacht ik dat een wijzere generatie prinsen handenwringend uitkijkt naar een
kans dit ook te doen, liefst met bredere volkssteun. Dat zal nog een hele toer
worden.

Uiteindelijk nog de
belangrijkste taak van Kushner: de Israël/Palestina regeling. Welnu, te beginnen met Gaza is de blauwdruk klaar: de door Israël
aangewezen nieuwe Palestijnse leider is benoemd en de ingestelde uithongering
van Gaza die hem daarbij moet helpen is in gang gezet.De officiële projectleuze:Israël
wants Victory!
gaat voorbij aan compassie.

Over twee weken meer over dit Kushner plan. Doorbraak is in die
tussentijd niet te verwachten. Arnout.

P.S. Haast is wel geboden voor de slachtoffers van de twee
kroonprinsen: de bewoners van Jemen en van Gaza. Laten wij hen in gedachten bijstaan.
Een gelegenheid ook materiële hulp te bieden zal zeker t.z.t. opduiken.